Palapelin palat paikoilleen : maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Suokonautio, Jaana
dc.date.accessioned 2012-11-21T07:27:11Z
dc.date.available 2012-11-21T07:27:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1237184
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40391
dc.description.abstract Palapelin palat paikoilleen –tutkimuksessa Suomeen muuttaneet maahanmuuttajat kertovat kokemuksistaan kotoutumiskoulutuksesta ja sen kehittämistarpeista. Työssä selvitetään millaista pääomaa kotoutumiskoulutus tarjoaa maahanmuuttajille. Työssä kysytään, onko kotoutumiskoulutuksen antama pääoma laadultaan sellaista, että se auttaa maahanmuuttajia saavuttamaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Tutkimuksessa kysytään myös, ovatko maahanmuuttajat kokeneet, että koulutus ja ohjaus antavat heille mahdollisuuden rakentaa yhdenvertaisia ja dialogisia suhteita suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä. Työssä on seurattu työhallinnon tietojärjestelmän (URA) avulla 33 muuttajan koulutusja työllistymispolkua noin viiden vuoden ajan. Tutkimuksen pääaineisto on 11 maahanmuuttajan haastattelut, joissa he kertovat mielipiteitään kotoutumiskoulutuksen laadusta, rakenteesta, ohjauksesta ja kehittämistarpeista. Johtopäätökset on jaettu kahteen osaan, joissa toisessa vastataan tutkimuskysymyksiin teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen aineiston pohjalta ja toiseen osaan on kerätty maahanmuuttajien ehdotukset käytännön työn ja kotoutumiskoulutuksen kehittämiseksi. Maahanmuuttajat ovat saaneet suuren määrän suomen kielen koulutusta kuluneen viiden vuoden aikana eli heidän inhimillisen pääomansa kehittämiseen on panostettu. Kuitenkin tutkimusryhmästä vain kolmasosa on saanut huhtikuuhun 2007 mennessä työpaikan. Toinen kolmasosa on vailla mitään opiskelu- tai työpaikkaa. Kotoutumiskoulutus ei ole pystynyt antamaan maahanmuuttajille laadullisesti sellaista pääomaa, jolla olisi ollut vaihtoarvoa suomalaisilla työmarkkinoilla. Maahanmuuttajien tärkein tavoite on työn saaminen uudessa kotimaassa, mutta he kokevat, että he eivät ole saaneet vastakaikua pyrkimyksilleen. Heille ei tarjoudu mahdollisuutta maksaa takaisin työllään niitä palveluja ja koulutusta, jotka he ovat Suomessa saaneet. Maahanmuuttajien ohjaus on hajanaista ja kotoutumissuunnitelmista he eivät kokeneet saaneensa mitään käytännön apua. Maahanmuuttajat ehdottavat, että kotoutumiskoulutus muokattaisiin enemmän toiminnalliseksi, siihen liitettäisiin alusta alkaen tiivis työelämäyhteistyö ja se perustuisi vahvaan alkuun eli hyvin opittuihin perusasioihin. Maahanmuuttajien näkemys koulutuksesta on tiivistetty Olgan kotoutumiskoulutusmalliin, mihin on kerätty hyvän koulutuksen piirteet. Koulutukseen tulisi saada mukaan ammatillinen säie alusta alkaen, jolloin aikaisemman osaamisen hyödyntäminen ja ammattitaidon täydentäminen jäsentäisi koko koulutusprosessia. fi
dc.format.extent 130 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kotoutumissuunnitelma
dc.title Palapelin palat paikoilleen : maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi
dc.title.alternative Maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211213047
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa kotouttaminen
dc.subject.ysa kotoutumiskoulutus
dc.subject.ysa dialogi
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa sopeutuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-11-21T07:27:11Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record