Komediaa, tragediaa ja monimutkaisia juonikulkuja : Y-sukupolven tarinoita työttömyydestä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rinne, Vilja
dc.date.accessioned 2012-11-19T11:54:21Z
dc.date.available 2012-11-19T11:54:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1237106
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211193024 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40366
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia tarinoita Y-sukupolven edustajat tuottavat työttömyyskokemuksistaan sekä minkälaisia identiteettejä, rooleja ja sävyjä heidän tarinoissaan on. Lisäksi tutkittiin, minkälaisia tarinoita nuoret aikuiset ammentavat sosiaalisesta tarinavarannosta. Aineisto kerättiin narratiivisin haastatteluin Picture This –kuvakortteja apuna käyttäen. Vapaamuotoinen haastattelumenetelmä valittiin, koska pyrkimyksenä oli tavoittaa haastateltavien sisäinen tarina. Haastateltavat olivat ohjaavan koulutuksen opiskelijoita palvelualoille ohjaavasta koulutuksesta. Haastateltujen ikähaitari oli 17–29 vuotta. Aineistosta muodostettiin kolme tarinatyyppiä: komediat, tragediat ja monimutkaiset tarinat. Näistä tragediat jaettiin vielä kahteen alaluokkaan: äitien sekä opintojen keskeyttäjien tarinoihin. Tarinatyypit erosivat toisistaan kerronnan sävyissä sekä päähenkilön läpikäymissä roolien välisissä siirtymävaiheissa. Yhteistä kaikille tarinatyypeille oli positiiviset kuvaukset tulevaisuudesta ja mahdollisesta minästä. Sosiaalisen tarinavarannon osalta todettiin, että työttömille tarjolla olevat tarinatyypit ovat pysyneet miltei muuttumattomina 1990-luvun alussa tehdyistä tutkimuksista saakka. Y-sukupolven edustajat kokivatkin nämä tarjolla olevat kulttuuriset mallit rajoittaviksi ja omaan sisäiseen tarinaansa sopimattomiksi. Niinpä omaa sisäistä tarinaa luotiinkin pääosin vastatarinana kulttuurisille stereotypioille. Tulosten mukaan nuoret eivät pitäneet työttömyyttä pelkästään negatiivisena tilana, vaan päinvastoin olivat saattaneet tietoisesti valita työttömäksi jättäytymisen, mikäli työ tai opiskelu ei ollut vastannut heidän toiveitaan. Siitä huolimatta, että nuoret aikuiset kritisoivat yhteiskunnassa vallitsevaa opiskelun ja työn arvostusta, oli kaikilla haastatelluilla kuitenkin tavoitteena tehdä tulevaisuudessa palkkatyötä. Yhteenvetona todetaan, että Y-sukupolven työttömien kokemus työttömyysajasta ja sen syistä ei vastaa sitä kuvaa, mikä julkisuudessa annetaan nuorisotyöttömyydestä. Työttömyyskokemusta pidetään henkilökohtaisena osana omaa sisäistä tarinaa, eivätkä Y-sukupolven edustajat tunnista itseään tarjotuista uhrin tai syrjäytyneen rooleista. Tuloksista voidaan päätellä, että Y-sukupolven edustajilla on vahva käsitys haluistaan, toiveistaan ja todellisesta minästään, eivätkä he ole valmiita luopumaan tavoitteistaan ympäristön painostuksessa.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Y-sukupolvi
dc.title Komediaa, tragediaa ja monimutkaisia juonikulkuja : Y-sukupolven tarinoita työttömyydestä
dc.title.alternative Y-sukupolven tarinoita työttömyydestä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211193024
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa työttömyys
dc.subject.ysa nuorisotyöttömyys
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa tarinat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine aikuiskasvatus fi
dc.date.updated 2012-11-19T11:54:21Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record