Huonosti käyttäytyvät työtoverini? : 101 kertomusta epäasiallisen käytöksen ja kiusatuksi joutumisen kokemuksista suomalaisilla työpaikoilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lappi, Heini
dc.date.accessioned 2012-11-19T10:32:47Z
dc.date.available 2012-11-19T10:32:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234825
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40360
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211193023 en
dc.description.abstract Tutkimukseni kohteena on epäasiallisen työpaikkakäyttäytymisen ja työpaikkakiusaamisen ilmiö. Lähestyn aihetta kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin, aineistonani Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta löytyvä laadullinen tutkimusaineisto: FSD2607 Tarinat pelosta ja pelottelusta työelämässä. Käytetty tutkimusaineisto sisältää 101 yksilöiden omin sanoin kertomaa tarinaa heidän kokemistaan epäasiallisuuksista työpaikoilla. Kiinnostukseni tässä opinnäytetyössä on kohdistunut, paitsi selvittämään, minkälaisesta ilmiöstä epäasiallisessa työpaikkakäyttäytymisessä ja työpaikkakiusaamisessa oikein on kyse, nimenomaan yksilöiden kokemuksilleen antamiin merkityksiin. Millaiset asiat tutkimusaineiston kirjoittajat nostavat tarinoissaan merkitsemään työpaikalle soveltumatonta käyttäytymistä? Ja millaisia seuraamuksia he kokemuksilleen raportoivat? Aineiston käsittelyssä hyödynnän tutkimusmenetelmien triangulaatiota eli yhdistelen useampaa laadullisen tutkimusmenetelmän piiriin laskettavaa tapaa käsitellä aineistoa. Ilmiön tutkimukseen liittyy monenlaisia erityispiirteitä, mitkä tekevät siitä haastavan tutkimuskohteen lähtien aina siitä, ettei yhtenäistä, virallista termistöä ole olemassa, vaan synonyymeinä käytetään monia samankaltaisia termejä. Vaikka lait ja organisaatioiden omat normistot asettavat jonkinlaisia rajoja, kuinka työpaikalla ollaan ja käyttäydytään, viimekädessä yksilö itse kuitenkin vetää rajan sille, mikä hänestä ylittää epäasiallisen käytöksen rajat. Lähestyin ilmiötä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta käsin. Vuorovaikutuksen toimivuus ei ole työpaikoilla mitenkään itsestään selvää. Työpaikoilla ihminen viettää suuren osan ajastaan sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa, mutta ei useinkaan itse pääse valitsemaan kenen kanssa työskentelee samalla tavoin kuin vapaa-ajalla voi itse valita kenen kanssa on tekemisissä. Kanssakäyminen on vastavuoroista toimintaa, eikä se toimi, jos toinen jatkuvasti toiminnallaan saa toisen tuntemaan olonsa huonoksi, loukatuksi, häväistyksi tai nöyryytetyksi, kuten aineiston kirjoittajien teksteistä heijastui. Jos toinen osapuoli jatkuvasti käyttäytyy epäkunnioittavasti toista kohtaan, toimivan kanssakäymisen peruspilarit eli osapuolten toisiinsa kohdistaman arvonannon elementit puuttuvat. Epäasiallisuuksien kärjistyessä, toistuessa ja jatkuessa alkavat aineiston perusteella oireilla niin yksilöt kuin kyseiset organisaatiotkin.
dc.format.extent 95 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other epäasiallinen työpaikkakäyttäytyminen
dc.subject.other työpaikkakiusaaminen
dc.subject.other narratiivinen kehysanalyysi
dc.subject.other kokemuksen tutkiminen
dc.subject.other sosiaalinen kanssakäyminen
dc.title Huonosti käyttäytyvät työtoverini? : 101 kertomusta epäasiallisen käytöksen ja kiusatuksi joutumisen kokemuksista suomalaisilla työpaikoilla
dc.title.alternative 101 kertomusta epäasiallisen käytöksen ja kiusatuksi joutumisen kokemuksista suomalaisilla työpaikoilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211193023
dc.subject.ysa työpaikkakiusaaminen
dc.subject.ysa kiusaaminen
dc.subject.ysa työpaikat
dc.subject.ysa käyttäytyminen
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-11-19T10:32:47Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record