"I neighter advocate nor give up" : tutkimus "uuden vasemmiston isän" poliittisesta tyylistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lepistö, Antti
dc.date.accessioned 2012-11-19T10:23:44Z
dc.date.available 2012-11-19T10:23:44Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234821
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40359
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211193022 en
dc.description.abstract Lisensiaatintutkimukseni käsittelee Herbert Marcusen poliittisen toiminnan tyyliä. Keskityn Frankfurtin koulun kriittisen teorian edustajana ja uuden vasemmiston opiskelijaradikaalien isähahmona suosioon nousseen Marcusen poliittiseen agentuuriin hänen intellektuaalisen ee-toksensa ymmärtämisen perspektiivistä. Marcusen suoran toiminnan aktivismia enemmän tut-kielmani painottaa poliittisen kielenkäytön avulla yhteiskunnalliseen muutokseen ja uuden va-semmiston muotoutumiseen vaikuttamaan pyrkinyttä ”teoreettista aktivismia”. Intellektuaalista eetosta ja disipliiniä ilmentäneen poliittisen tyylin intentioiden ja motiivien tulkitsemisen suh-teen korostan vaatimusta ymmärtää kriittisen teorian ja negatiivisen filosofian marcuselaisia sovelluksia. Poliittinen tyyli merkitsee valintoja osallistumisen ja sitoutumisen kysymysten, projektiivisten ajatteludisipliinien seuraamisen, poliittisen agentuurin representoimista koske-van harkinnan suhteen, eikä sen ymmärtäminen onnistu pelkästään yksittäisten keskustelujen puheenvuoronomaisuuteen keskittyvän retorisen luennan avulla. Väitän, että Marcusen tapauk-sessa intellektuaalisen poliittisen tyylin vaarinoton avulla voidaan lähestyä usein hänen teoreet-tisen kuivaan asiantuntijamaisuuden ja antiretorisuuden verhoon piilotettua retoriikkaansa. Var-sinkin Marcusen poliittisessa kieliopissa ilmenevän, ”deklaratiiviseksi tosiasiaretoriikaksi” ni-mittämäni retorisen otteen teoria- ja käsitepolitikoiva voimankäyttö kytkeytyy, ei pelkästään grafemaattisilta stylistiikoiltaan vaan myös laaduiltaan, intentioiltaan, ja motiiveiltaan, Marcu-sen käsitykseen kriittisen teorian käytännöllisestä intellektuaalisesta disipliinistä. Marcuse yritti politisoida kriittisen teorian ohjelman ja suhtautumisasenteen osaksi uuden va-semmiston subversiivista käytäntöä. Tämän hän yritti tehdä tyylillä, joka noudattelisi hänen omaa käsitystään kriittisen intellektuellin yhteiskunnallisesta roolista ja toimijuudesta. Perspek-tivististä luentaani johdattelevina ensiaskeleina toimivat intellektuaalihistoriasta, teorioilla ja käsitteillä politikoinnista sekä puhumalla tekemisen kielifilosofisista teorioista räätälöimäni tulkinnat, jotka määrittelevät tutkimustemperamenttini tekstuaalisia kohdealoja ja luentaorien-taatioita. Lukutapani on tutkimuskohteelleni spesifi sovellus, jonka avulla pääsen tarkastele-maan Frankfurtin koulun traditioon tukeutuvien ajattelijoiden poliittisen toiminnan ominaislaa-tuisuutta sekä esittämään, etteivät politiikan tutkijoidenkaan hehkuttamat yksittäiset ja kankeat metodologiset praktiisit ole kovin tarpeellisia ainakaan tämän tradition poliittista tyyliä käsitte-leviin kysymyksiin syvennyttäessä. fi
dc.format.extent 212 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Marcuse, Herbert
dc.title "I neighter advocate nor give up" : tutkimus "uuden vasemmiston isän" poliittisesta tyylistä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211193022
dc.subject.ysa vasemmistolaisuus
dc.subject.ysa politiikka
dc.subject.ysa radikalismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-11-19T10:23:44Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record