Keski-Suomen poliisien yhdistys ry : paikallisyhdistyksen nuoruusvuodet 1928-1945

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rinne, Anni
dc.date.accessioned 2012-11-19T08:26:09Z
dc.date.available 2012-11-19T08:26:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234780
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211193021 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40356
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee Keski-Suomen Poliisien Yhdistyksen tehtäviä ja toimintaa sekä näiden muutoksia aina paikallisyhdistyksen perustamisvuodesta 1928 Suomen sotien päättymisvuoteen 1945. Työn luonne on yhdistelmä historiallista deskriptiivisyyttä ja kerronnallisuutta ja se pohjautuu kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen. Tutkimus antaa läpileikkauksen poliisiammattikunnan paikallisyhdistystoiminnan ensiaskelista Keski-Suomessa aina 17 vuotiaan yhdistysnuorukaisen kehittyvään identiteettiin. Tarkasteltaessa paikallisyhdistystason tehtäviä ja toimintaa asetetaan tutkittavalle kohteelle ajallisen rajauksen lisäksi alkuperäisaineistollinen vertailukohta muun tutkimuksessa käytetyn lähdekirjallisuuden rinnalle. Näin voidaan tehdä kysymyksenasettelu tutkimuksessa käytetyn Keski-Suomen Poliisien Yhdistyksen ja Suomen Poliisien Liiton alkuperäisasiakirja-aineiston perusteella paikallisyhdistyksen tehtävien ja toiminnan kehityksestä ja muutoksesta mikrotasolla suhteutettuna valtakunnallisen ammattiliiton ajamaan edunvalvontaan makrotasolla. Samalla muodostuu kuva keskuksen ja periferian välisestä suhteesta. Keskus tarkoittaa tutkimuksessa Suomen Poliisien Liiton edustamaa valtakunnallista tasoa ja periferia tarkoittaa Keski-Suomen Poliisien Yhdistyksen edustamaa paikallisyhdistystasoa. Lisäksi tarkastellaan kuinka periferia on mieltänyt omakseen keskuksen edunvalvonnalliset kysymykset ja kuinka periferiasta syntyvä tarve näkyy keskuksen toiminnassa. Sen sijaan, että tutkimuksessa tyydytään vain toteamaan asioiden ja tapahtumien olemassaoloa, saadaan vertailukohdetta käyttämällä sidottua paikallisyhdistystoiminta Suomen Poliisien Liiton valtakunnalliseen toimintaan sekä yhteiskunnan yleisiin valtiollisiin ja poliittisiin tapahtumayhteyksiin. Pääpaino on paikallisyhdistyksen kotoperäisen tehtävän ja toiminnan tarkastelussa sitouttaen ns. ”ruohonjuuritason” toimijat suurempaan viitekehykseen. Tutkimuksen alkuperäislähteinä on käytetty Keski-Suomen Poliisien Yhdistyksen vuosikertomuksia, yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjoja sekä yhdistyksen vuosi- ja yleiskokousten kokouspöytäkirjoja. Valtakunnallisen ammattikuntaa koskevan edunvalvonnan kuva rakentuu Suomen Poliisien Liiton alkuperäisiin vuosikertomuksiin ja toimintakertomuksiin sekä anomuksiin. Nämä antavat kokoavan läpileikkauksen niistä tapahtumista, esityksistä ja päätöksistä, joita on tehty kaikkien liiton jäsenyhdistysten nimeen. Tutkimuksen dispositio on jaettu temaattisesti kolmeen pääosaan eli Keski-Suomen Poliisien Yhdistyksen keskeisiin toimijoihin, edunvalvontaan sekä virkistystoimintaan. Taustoituksessa keskitytään suomalaisen poliisin historian pääkohtiin. fi
dc.format.extent 148 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Keski-Suomen Poliisien yhdistys ry
dc.title Keski-Suomen poliisien yhdistys ry : paikallisyhdistyksen nuoruusvuodet 1928-1945
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211193021
dc.subject.ysa poliisi
dc.subject.ysa ammattiyhdistystoiminta
dc.subject.ysa edunvalvonta
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.subject.ysa Keski-Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Suomen historia fi
dc.contributor.oppiaine Finnish History en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-11-19T08:26:10Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record