Liike Thomas Hobbesin poliittisessa filosofiassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jakonen, Mikko
dc.date.accessioned 2012-11-15T12:11:16Z
dc.date.available 2012-11-15T12:11:16Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234711
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40333
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211153012 en
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee liikkeen käsitettä Thomas Hobbesin poliittisessa filosofiassa. Se koostuu viidestä luvusta, joista ensimmäisessä käsitellään Hobbesin filosofian kontekstia, Hobbesin elämää ja tutkimusotteita. Luvussa kaksi tarkastellaan Hobbesin poliittisen filosofian perustaa, hänen tieteellistä menetelmäänsä, sekä Hobbesin suhdetta retoriikkaan. Luvussa kolme tarkastellaan Hobbesin mielen- ja kielen filosofiaa, sekä käsitystä luonnontilasta ja väestä (multitude). Luvussa neljä tutkitaan yhteiskuntasopimuksen periaatteita, sekä monarkisten ja demokraattisten hallitusmuotojen eroja. Viimeisessä luvussa viisi käsitellään liikkeen ja politiikan suhdetta siten kuin se tutkielmani perusteella voidaan ymmärtää. Tutkielmassa kysytään, millaisena ongelmana ja perustana liike näyttäytyy Thomas Hobbesille ja hänen filosofiselle projektilleen, jonka tähtäimessä oli ensimmäisen yhteiskuntatieteen (lat. scientia civilis engl. Civil Science) konstruoiminen? Voidaanko teorian liikkeestä ja sen yleisistä lainalaisuuksista nähdä muodostavan Hobbesin poliittisen teorian keskiön? Tutkimuksessa Hobbesin tieteellistä projektia tutkitaan poliittisena toimintana. Lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan Hobbesin yhteiskuntatieteellisen projektin tarkoituksena ei ollut ainoastaan selittää tai kuvailla poliittisen järjestyksen rakennetta ja toimintaa, vaan ennen kaikkea muuttaa poliittista järjestystä erityisesti tätä tarkoitusta varten konstruoidun tiedon perustalta. Tällaisen tietomuodon korkeimpana saavutuksena Hobbes näki oman poliittisen filosofiansa. Kokonaisuudessaan tutkielmani käsittelee Thomas Hobbesin poliittista teoriaa ja tieteellistä metodia. Näiden ymmärrän tähtäävän erityisen tietomuodon tuottamiseen, joka kykenee Hobbesin näkemyksen mukaan suvereenisti kyseenalaistamaan ja vastustamaan muita tietomuotoja. Tutkimukseni käsittelee tämän uuden tietomuodon rakentumista ja sen periaatteita, Thomas Hobbesin poliittisen filosofian projektia. fi
dc.format.extent 205 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Hobbes, Thomas
dc.subject.other Englannin sisällissota
dc.subject.other väki
dc.title Liike Thomas Hobbesin poliittisessa filosofiassa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211153012
dc.subject.ysa sisällissodat
dc.subject.ysa politiikan teoria
dc.subject.ysa poliittinen filosofia
dc.subject.ysa luonnontila
dc.subject.ysa suvereniteetti
dc.subject.ysa yhteiskuntasopimus
dc.subject.ysa liike
dc.subject.ysa Englanti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.date.updated 2012-11-15T12:11:16Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record