Eläkeläisten "näkymätön" työ yhteiskunnassa : haastattelututkimus helsinkiläisten palvelukeskusasiakkaiden toiminnasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Saastamoinen, Marketta
dc.date.accessioned 2012-11-15T10:55:04Z
dc.date.available 2012-11-15T10:55:04Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234679
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211153010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40331
dc.description.abstract Väestön ikääntymisestä ja eliniän pitenemisestä käydään keskustelua eläkkeiden rahoitusongelmien ja huoltosuhteen rasitteiden kautta. Eläkeläisiä käsitellään usein joko ongelmallisina hoidon tarvitsijoina tai itsekkäinä, eläkkeistään nauttivina kiireisinä huvittelijoina, joilla ei ole aikaa läheisilleen. Ikääntyvän väestön aktiivinen ja osallistuva rooli jää keskustelussa helposti vähemmälle huomiolle. Kiinnostuin aiheesta, koska omassa työssäni palvelukeskuksessa kohtaan runsaasti aktiivisia ja vireitä eläkeläisiä, jotka harrastavat työntekoa. Tutkielmassani selvitän tätä eläkeläisten tekemää näkymätöntä työtä ja tuon esiin ikääntymisen valoisampia puolia. Tutkimuskysymykseni on, tekevätkö eläkeläiset työtä, mitä se on, ja mitkä ovat työn merkitykset ikääntyville. Haastattelin teemahaastatteluilla 19 helsinkiläistä eläkeläistä. Työn sisällön ryhmittelin palkkatyöhön, järjestö- ja vapaaehtoistyöhön sekä omaisten ja lastenlasten hoitoon. Vertasin myös tietoja alan tutkimuksiin. Työnteko koettiin tärkeänä ja eläkkeelle jäännin kokemuksilla oli suuri merkitys toiminnan aloittamiselle. Työ oli toisille elämäntapa, työllä haettiin lukujärjestystä, sosiaalisia kontakteja ja poistettiin yksinäisyyttä. Toiminnan avulla edistettiin terveyttä, käytettiin työelämän taitoja ja haluttiin vaikuttaa yhteisiin asioihin. Työtä tehtiin myös auttamisen halusta ja etenkin lastenlasten hoito oli useimmille tärkeää. Orientoitumisen ja motiivien kautta tyypittelin neljä ryhmää, organisoijat, uurastajat, auttajat ja valikoijat. Organisoijat ja uurastajat ovat kuin työelämän edustajia, mutta auttajat edustavat pehmeämpiä arvoja ja filantropiaa. Valikoijille työ on vain pieni sopiva ja valikoitu osa elämää. Eläkeläiset pyrkivät jatkamaan elämänsä aikana oppimiaan toimintamalleja ja tätä voidaan selittää jatkuvuusteorian kautta. Tutkimukseni osoitti, että aktiiviset eläkeläiset voivat olla tuottavia ja tarpeellisia, ja että heidän työllään voi osoittaa olevan yhteiskunnallista merkitystä ainakin omassa toimintaympäristössään. fi
dc.format.extent 72 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other eläkeläiset
dc.subject.other aktiivisuus
dc.subject.other työ
dc.subject.other toiminta
dc.title Eläkeläisten "näkymätön" työ yhteiskunnassa : haastattelututkimus helsinkiläisten palvelukeskusasiakkaiden toiminnasta
dc.title.alternative Haastattelututkimus helsinkiläisten palvelukeskusasiakkaiden toiminnasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211153010
dc.subject.ysa eläkeläiset
dc.subject.ysa aktiivisuus
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.subject.ysa toiminta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Haastattelututkimus
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-11-15T10:55:05Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record