Sosiaalisten siirtymien tukeminen ohjauksen avulla : kulttuuriantropologinen näkökulma ohjaukseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ronimus, Seija
dc.date.accessioned 2012-11-13T12:39:05Z
dc.date.available 2012-11-13T12:39:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1796-4717.
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234610
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211132994 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40306
dc.description.abstract Kehittämishankkeeni käsittelee sosiaalisissa ympäristöissä tapahtuvia siirtymiä sekä näiden siirtymien tukemista ohjauksen avulla. Käsittelyni lähtökohtana on yhtäältä pääasiassa sosiodynaaminen ohjausmalli ja toisaalta sosiaalisiin siirtymiin linkittyvä sosiaalisen kontekstin nelikenttämalli. Keskeistä sosiodynaamisessa ohjauksessa on ohjausvuorovaikutus sekä ohjattavan itsetunnon vahvistaminen. R. Vance Peavyn mukaan ohjaus voidaan myös nähdä prosessina, jossa kulttuurin jäseniä autetaan uuteen kulttuuriin siirtymisessä ja siinä toimimisessa. Siksi ohjaajan tulisi osata käyttää kulttuurista tietoa tukeakseen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti asiakasta tämän elämän suunnittelemisessa. Olen soveltanut kehittämishankkeessani kulttuuriantropologista näkökulmaa muutos- ja siirtymätilanteiden ohjaukseen antropologi Mary Douglasin kehittämän sosiaalisia ympäristöjä kuvaavan nelikenttämallin avulla. Malli käsittää kaksi ulottuvuutta, joista ensimmäinen (verkosto/grid) viittaa ympäristössä vallitsevaan järjestykseen, luokitteluun ja symboliseen järjestelmään. Toinen ulottuvuus (ryhmä/group) puolestaan käsittelee muiden ihmisten ja/tai ryhmän taholta yksilöön kohdistuvaa vaikutusta. Douglasin nelikenttämallissa on yhtymäkohtia Peavyn elämänkenttä-käsitteen kanssa. Sekä Peavyn että kulttuuriantropologien mukaan keskeisiä ovat yksilön kokemukset tietyssä sosiokulttuurisessa kontekstissa sekä se, että ihmiset käyttävät kulttuurisia työkaluja merkityksen luomisessa ja tekojen tekemisessä. Siksi ohjauksessa tulisi huomioida tilanteet kokonaisvaltaisesti ja siten, että tilanteen kokonaisuuden kaikki elementit olisivat tarkastelussa mukana. Mary Douglasin kehittämä sosiaalisen kontekstin nelikenttämalli soveltuu ohjauksen apuvälineeksi erilaisissa siirtymätilanteissa sekä lähtökontekstin että uuden sosiaalisen ympäristön tunnistamisessa. Näin ohjauksen avulla on mahdollista kohdistaa huomio niin ympäristöjen hyviin puoliin kuin kehittämistarpeisiinkin. Myös siirtymävaiheisiin mahdollisesti liittyvät haasteet ja ongelmat tulevat näin näkyviksi ja niihin on helpompaa puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Käsittelen tässä kehittämishankkeessani sosiaalisten siirtymien esimerkkeinä kolmenlaisia siirtymiä: 1. elämänkaareen luonnollisesti kuuluvia siirtymä- ja muutostilanteita, 2. kulttuurisia siirtymiä sekä 3. erilaisia työelämän siirtymiä. Sosiaalisten ympäristöjen tunnistaminen voi toimia ohjaajalle hyvänä apuvälineenä ohjausprosessin aikana, mutta sen merkitystä ohjattavan itsensä tai hänen läheistensä kannalta ei myöskään tule väheksyä. Olen laatinut kutakin Douglasin kuvaamaa sosiaalista ympäristöä ilmentäviä kysymyksiä, joiden avulla ohjaaja voi tunnistaa, minkälaisessa ympäristössä ohjattava kokee ohjaushetkellä olevansa ja toisaalta myös minkälaisesta ympäristöstä hän on siirtynyt.
dc.format.extent 28 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
dc.relation.ispartofseries Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sosiodynaaminen ohjaus
dc.subject.other sosiaaliset siirtymät
dc.title Sosiaalisten siirtymien tukeminen ohjauksen avulla : kulttuuriantropologinen näkökulma ohjaukseen
dc.title.alternative Kulttuuriantropologinen näkökulma ohjaukseen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211132994
dc.subject.ysa sosiaalinen ympäristö
dc.subject.ysa verkostot
dc.subject.ysa ryhmät
dc.subject.ysa ohjaus
dc.subject.kota 516 fi
dc.type.dcmitype Text en
dc.date.updated 2012-11-13T12:39:06Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record