Toiminnanohjaus vapaaehtoisen tukena : Helsingin Tyttöjen Talon vapaaehtoisten naisten kokemuksia toiminnanohjauksesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vantola, Noora
dc.date.accessioned 2012-11-10T09:20:30Z
dc.date.available 2012-11-10T09:20:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234564
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40234
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211102921 en
dc.description.abstract Helsingin Tyttöjen Talo perustettiin vuonna 1999 kehittämään sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä ja naistietoista tyttötyötä. Helsingin Tyttöjen Talolla toimii va-paaehtoisia naisia isosiskoina, joiden tarkoituksena on olla talolla käyvien 10- 28-vuotiaiden tyttöjen ja naisten tukena. Tyttöjen Talo järjestää vapaaehtoisilleen säännöllistä toiminnanohjausta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vapaaehtoisten naisten kokemuksia Tyttöjen Talon toiminnanohjauksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten toiminnanohjaus tukee naisten vapaaehtoisena toimimista sekä miten toiminnanohjaus tukee vapaaehtoisten omaa naistietoisuutta. Tutkimuksen kohteena oli kuusi Tyttöjen Talolla vapaaehtoisena toimivaa naista. Tutkimus oli tutkimusotteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin tutkittavien omia kokemuksia, mistä syystä tutkimusmenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina Tyttöjen Talolla keväällä 2010. Haastatteluissa käsiteltyjä teemoja olivat yksilötoiminnanohjaus, ryhmätoiminnanohjaus, naistietoisuus sekä toiminnanohjauksen tuki vapaaehtoisena toimimiselle. Aineiston analyysi toteutettiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulosten mukaan toiminnanohjaus tukee sekä vapaaehtoisena toimimista Tyttöjen Talolla että vapaaehtoisten omaa naistietoisuutta. Toiminnanohjaustilanteet koettiin keskustelufoorumeina, joissa vapaaehtoisilla on mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan, saada tukea toisilta vapaaehtoisilta ja auttaa omilla kokemuksilla myös muita. Toiminnanohjaajan rooli koettiin merkittävänä tunnelman luomisen ja Tyttöjen Talon toimintatapojen selkiinnyttämisen kannalta. Vapaaehtoisille oli erityisen tärkeää tieto siitä, että he toimivat vastuullisesti ja oikein, Tyttöjen Talon toimintalinjojen mukaisesti. Toiminnanohjaus nähtiin myös foorumina pohtia omaa naiseutta ja moninaisia naisena elämisen tapoja nyky-yhteiskunnassa. Tyttöjen Talon toiminnanohjausta vapaa-ehtoiset halusivat kehittää siten, että toiminnanohjauskerroilla olisi keskusteluissa jokin laajempi teema. Merkittävimpinä toiminnanohjauskertoina pidettiin sellaisia kokoontu-misia, joissa vapaaehtoiset olivat saaneet käytännönläheistä tietoa ja tukea vapaaehtoisena toimimiseen.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Tyttöjen Talo
dc.title Toiminnanohjaus vapaaehtoisen tukena : Helsingin Tyttöjen Talon vapaaehtoisten naisten kokemuksia toiminnanohjauksesta
dc.title.alternative Helsingin Tyttöjen Talon vapaaehtoisten naisten kokemuksia toiminnanohjauksesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211102921
dc.subject.ysa vapaaehtoisuus
dc.subject.ysa vapaaehtoistyö
dc.subject.ysa toiminnanohjaus
dc.subject.ysa sukupuolisensitiivisyys
dc.subject.ysa tyttötyö
dc.subject.ysa nuorisotyö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-11-10T09:20:30Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record