Yhteisökasvatuksesta 2010-luvun luokanopettajan silmin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mannisenmäki, Niina
dc.date.accessioned 2012-11-09T17:26:24Z
dc.date.available 2012-11-09T17:26:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234605
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211092918 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40233
dc.description.abstract Nykypäivän teollistunut ja kaupungistunut yhteiskunta muuttuu jatkuvasti. Yksilöiden sosiaaliset suhteet ovat muuttuneet. Enää ei ole kokonaisia suku- tai kyläyhteisöjä yksilöiden tukena, vaan yksilöllistä suoriutumista korostetaan. Samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi työelämä vaatii työntekijöiltään tiimityötaitoja ja sosiaalista kanssakäymistä. Perheiden kiinteyden löystyminen yhteisöllisenä kasvattajana on johtanut kasvatuksellisten mahdollisuuksien vähentymiseen, mistä johtuen koulun yhteisöllisen kasvatuksen merkitys on korostunut entisestään. Yhteisökasvatus voisi olla yksi ratkaisu tämän päivän kasvatuksellisiin ongelmiin. Yhteisökasvatuksella tarkoitetaan yhteisön jäseniksi kasvattamista, kasvattamista toimintaan yhteisön hyväksi. Yhteisökasvatusta on mahdollista harjoittaa kaikissa kasvatusta harjoittavissa instituutioissa, sekä sellaisissa yhtenäisissä yhteisöissä, jotka säännöllisesti kokoontuvat. Tutkimukseni pohjautuu nimenomaan Kalevi Kaipion kehittelemään yhteisökasvatuksen malliin. Haluan korostaa tätä siksi, että yhteisökasvatuksen voi kansainvälisen kirjallisuuden (Iso-Britanniassa, Irlannissa, USA:ssa, Australiassa) myötä sotkea aikuiskasvatuksen kentällä tapahtuvaksi toimintamuodoksi, jossa yhteisökasvatusta tarkastellaan useimmiten osana niin sanottua vapaata aikuiskasvatusta (liberal adult education), joka vastaa pääperiaatteiltaan lähinnä suomalaista vapaan sivistystyön perinnettä. (Salo, 2002, 12) Tämän tutkimukseni avulla pyrin selvittämään Keski-Suomessa toimivien luokanopettajien ajatuksia yhteisökasvatuksesta kasvatuskeinona. Toteutin tutkmukseni keväällä 2012 lähettämällä sähköpostikyselyn 40:lle Keski-Suomessa tomivalle luokanopettajalle. Kyselyssä selvitin heidän ajatuksiaan yhteisökasvatuksesta kasvatuskeinona. Pääpiirteittäin luokanopettajat olivat sitä mieltä, että yhteisökasvatus on hyvä tapa kasvattaa. Heidän mielestään sen avulla olisi mahdollista vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi oppilaiden opiskelumotivaatioon sekä vastuuseen kasvattamiseen. Kielteisemmin yhteisökasvatukseen suhtautuvat opettajat eivät olleet valmiita luopumaan esimerkiksi auktoriteetistaan, jota yhteisökasvatuksen käyttäminen kasvatuskeinona vaatisi.
dc.format.extent 56 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other käsitykset yhteisökasvatuksesta
dc.title Yhteisökasvatuksesta 2010-luvun luokanopettajan silmin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211092918
dc.subject.ysa yhteisökasvatus
dc.subject.ysa yhteisöt
dc.subject.ysa yhteisöllisyys
dc.subject.ysa luokanopettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-11-09T17:26:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record