Feste Wortverbindungen und Kollokationen zum Farblexem Schwarz : ein korpuslinguistischer Vergleich der Wörterbücher un des aktuellen Sprachgebrauchs

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rouhiainen, Riina
dc.date.accessioned 2012-11-07T23:04:10Z
dc.date.available 2012-11-07T23:04:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234553
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40189
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211082880 en
dc.description.abstract VÄRILEKSEEMI SCHWARZIN KANSSA KÄYTETTÄVÄT KIINTEÄT SANALIITOT JA KOLLOKAATIOT– sanakirjojen ja ajankohtaisen kielenkäytön korpuslingvistinen vertailu Sanakirja-artikkelin luominen vaatii sanakirjan tekijöiltä monenlaista etukäteispohdintaa. Kunkin sanakirja-artikkelin tulisi edustaa kutakin sanaa mahdollisimman kattavasti ja tuoda esille mahdollisimman monta käyttöesimerkkiä, jotta sanakirjan käyttäjä saisi siitä mahdollisimman suuren hyödyn irti. Tutkin pro gradu -työssäni, millaisia esimerkkejä kaksi yksikielistä saksankielistä sanakirjaa, Duden Deutsches Universalwörterbuch (DUW) (2001) ja Gerhard Wahrigin Deutsches Wörterbuch mit einem ‚Lexikon der deutschen Sprachlehre’ (WDW) (2000), antavat värilekseemistä musta. Selvitin ensin, mitä yhtäläisyyksia ja eroja näillä kahdella sanakirja-artikkelilla on keskenään. Sen jälkeen selvitin, missä määrin näissä kahdessa sanakirja-artikkelissa värilekseemin musta kanssa esiintyvät sanat edustavat todellista kielenkäyttöä. Saadakseni luotettavia tuloksia ja riittävästi aineistoa todellisen kielenkäytön tutkimiselle latasin IDS Mannheimin Cosmas II korpusohjelmalla käyttööni suuren määrän saksankielisiä lehtiä vuosilta 2000-2010. Saadakseni kuvan siitä, missä määrin sanakirja-artikkeleissa esiintyviä sanaliittoja esiintyy myös lehtiteksteissä, kävin läpi kaikki molemmissa sanakirja-artikkeleissa olevat sanaliitot korpuksesta hakemieni erilaisten hakulausekkeiden avulla. Tämä tapa osoittautui hyvin työlääksi, mutta toimivaksi luotettavien tulosten saamiseksi. Sain tietoa näissä kahdessa sanakirja-artikkelissa olevien sanaliittojen esiintymistiheydestä ja tein päätelmiä siitä, kuinka edustavia esimerkkejä ne ovat ja arvioin niiden tarpeellisuutta. Löysin korpusaineistosta usein esiintyviä sanaliittoja, jotka puuttuivat sanakirja-artikkeleista, mutta joiden olisi hyvä olla listattuina niissä jatkossa. Vaikka sanakirja-artikkeleissa ja todellisessa kielenkäytössä esiintyy paljon värilekseemin musta sisältäviä kiinteitä sanaliittoja ja värilekseemin musta kollokaatteja, oli tärkeää huomata, että niin sanakirja-artikkeleissa kuin todellisessa kielenkäytössäkin värilekseemi musta esiintyy myös vapaana sanaliittona esimerkiksi värinä vaatekappaleiden yhteydessä. Lisäksi värilekseemi musta esiintyi huomattavan usein todellisessa kielenkäytössä erisnimenä ja urheiluterminologiassa. Pääpaino työssäni oli kuitenkin löytää ne kiinteät sanaliitot, joihin sisältyy värilekseemi musta ja värilekseemin musta kollokaatit, joten tein tarkkoja tilastollisia merkintojä näistä löydöksistä. Raportoin myös vapaiden sanaliittojen tuloksista, mikäli niiden esiintymistiheys oli todellisessa kielenkäytössä korkea ja nämä sanaliitot pitäisi mielestäni olla listattuina myös sanakirjoissa. Tulokset korpusanalyysistä olivat yllättäviä ja antavat paljon ideoita näiden kahden tutkimani sanakirja-artikkelin kehittämiseen. fi
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso ger
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kollokaatio
dc.subject.other sanaliitot
dc.title Feste Wortverbindungen und Kollokationen zum Farblexem Schwarz : ein korpuslinguistischer Vergleich der Wörterbücher un des aktuellen Sprachgebrauchs
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211082880
dc.subject.ysa leksikografia
dc.subject.ysa sanakirjat
dc.subject.ysa korpuslingvistiikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine saksan kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine German Language and Culture en
dc.date.updated 2012-11-07T23:04:10Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record