"Minä sanoin opettajalle ensin haluaisin löytää työtä jos minä voin" : maahanmuuttajien kokemuksia MAVA-koulutuksesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Eloholma, Sanna
dc.contributor.author Kauppila, Elina
dc.date.accessioned 2012-11-07T18:56:29Z
dc.date.available 2012-11-07T18:56:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1241502
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40188
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211072879 en
dc.description.abstract Eloholma S. & Kauppila, E. 2012. ”Minä sanoin opettajalle ensin haluaisin löytää työtä jos minä voin” – Maahanmuuttajien kokemuksia MAVA-koulutuksesta. Jyväskylän yliopisto. Pro gradu -tutkielma, 116 s. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten maahanmuuttajien ammatilliseen perusopetukseen valmistava koulutus (MAVA-koulutus) täyttää tavoitteensa kouluttautumisen mahdollistajana ja minkälainen rooli MAVA-koulutuksella on maahanmuuttajien työllistymisessä ja osallisuuden kokemuksen muodostumisessa. Tutkimuskysymyksinä olivat, minkälaisia kokemuksia maahanmuuttajaopiskelijoilla on MAVA-koulutuksesta ja minkälainen merkitys MAVA-koulutuksella on heidän integraatioprosessissaan. MAVA- koulutukseen hakijoiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja tarve koulutukselle on suuri. MAVA-koulutuksesta on tehty jonkin verran yleisen tason selvityksiä, mutta laadullista opiskelijoiden näkökulmaa huomioivaa tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Tutkimuksen aineisto kerättiin ryhmäkeskustelun ja yksilöhaastattelujen avulla eteläsuomalaisessa MAVA-koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa. Ryhmäkeskusteluun ja yksilöhaastatteluihin osallistui kuusi opiskelijaa, jonka lisäksi tutkimuksessa haastateltiin MAVA-koulutuksen ryhmänohjaajaa ja opinto-ohjaajaa. Yksilöhaastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteita käyttäen. Tulosten tulkinnassa vertailtiin, miten opiskelijoiden tarpeet ja MAVA-koulutuksen tavoitteet kohtaavat ja sen kautta nostettiin ajatuksia MAVA-koulutuksen kehittämiseksi. Samalla tulkittiin, mitkä tekijät MAVAkoulutuksessa edistävät tai vaikeuttavat maahanmuuttajaopiskelijoiden kokonaisvaltaista integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tuloksissa korostui opiskelijoiden halu työllistyä. MAVA-koulutukseen osallistujat ovat suurimmaksi osaksi aikuisia maahanmuuttajia ja monelle opinnot ammattikoulussa eivät ole ensimmäinen vaihtoehto. Tässä kohtaa opiskelijoiden ja MAVA-koulutuksen tavoitteet eivät kohtaa. Työllistymisen viivästymisen voidaan katsoa hidastavan maahanmuuttajien integraatioprosessia, sillä se aiheuttaa opiskelijoissa turhautumista ja negatiivisia tunteita. Toisaalta opiskelijat kokivat kielitaitonsa kehittyneen MAVAkoulutuksessa, mikä puolestaan tukee uuteen kulttuuriin sopeutumista. MAVAkoulutusta tulisi kehittää huomioimaan enemmän aikuisia maahanmuuttajia, joilla on usein jo aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta.
dc.format.extent 116 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other maahanmuuttaja
dc.subject.other MAVA-koulutus
dc.subject.other integraatio
dc.subject.other koulutus
dc.subject.other työllistyminen
dc.subject.other kielitaito
dc.title "Minä sanoin opettajalle ensin haluaisin löytää työtä jos minä voin" : maahanmuuttajien kokemuksia MAVA-koulutuksesta
dc.title.alternative Maahanmuuttajien kokemuksia MAVA-koulutuksesta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211072879
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa integraatio
dc.subject.ysa kotoutuminen
dc.subject.ysa koulutus
dc.subject.ysa työllistyminen
dc.subject.ysa kielitaito
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-11-07T18:56:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record