Kulttuuriteollisuus valistuksen dialektiikan ilmentymänä : aktuaalista filosofiaa etsimässä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korhonen, Arttu
dc.date.accessioned 2012-11-07T08:41:06Z
dc.date.available 2012-11-07T08:41:06Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234160
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211072871 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40179
dc.description.abstract Tämän tutkielman motivaationa on turhautuminen länsimaisen filosofian perinteeseen ja erityisesti filosofian kyvyttömyyteen kuvata ihmisyyttä ja jokapäiväistä ihmistodellisuutta sellaisenaan. Teoreettisella tasolla filosofit tuntuvat sortuvan kuvaamaan todellisuutta metafyysisten spekulaatioiden ja laajojen teoreettisten rakennelmien ehdoilla; tällöin todellisuuden kuvauksissa on ohjailevana tekijänä filosofiaa niin usein piinaava järkeisusko/-optimismi, joka vääristää todellisuuden kuvauksen, eikä todellisuus sellaisenaan saa niin sanotusti puheenvuoroa. Vastaavasti filosofiset pohdinnat filosofiassa keskittyvät lähinnä pyörimään ihmisen hyvyyden, eettisyyden ja järjellisyyden ympärillä. Filosofit unohtavat, että maailmanhistoria on muovattu enemmänkin sodilla ja kärsimyksillä kuin hyvyydellä. Ihmisyyttä kuvaa pahuus ehkä jopa suuremmissa määrin kuin hyvyys; jos filosofia sivuuttaa tämän, jää puolet ihmisyydestä tutkimatta. Tämä tutkielma peräänkuuluttaa ja etsii siis filosofian muotoa, joka on todellisuudenmukaisempaa ja täten vapaa filosofian perinteen liiallisesta metafyysisestä painotuksesta. Tämän tutkielman motivaatio ja Theodor W. Adornon ajatukset, niin kuin ne ilmenevät hänen kirjoituksessaan Filosofian aktuaalisuus, ovat hyvin lähellä toisiaan. Siksi Adornon kyseisistä ajatuksista ja hänen aktuaalisemman filosofian kaipuustaan (jota käsitellään ensimmäisessä luvussa) muodostuu tämän tutkielman eräänlainen teoriakehys - koko tutkielmaa sävyttämä katsontakanta. Esimerkkinä aktuaalisesta filosofiasta on kolmannessa luvussa esitelty, Adornon ja Max Horkheimerin yhdessä kirjoittama teoksen Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments osa Cultural Industry: Enlightenment as Mass Deception. Adornon ja Horkheimerin kuvaus kulttuuriteollisuudesta ilmenee tutkielmassa aktuaalisena filosofiana: kuvauksena todellisuudesta todellisuuden, ei teorian, ehdoilla. Adornon ja Horkheimerin kuvaus kulttuuriteollisuudesta on kuitenkin myös osa heidän laajempaa visiota valistuksen dialektiikasta, joka kuvaa ihmisyyttä ja sen karkeutta aina ihmisyyden aamunkoitosta tähän päivään. Näin tutkielma saa toisen katsontakantansa; tutkielma kyseenalaistaa filosofian perinnettä niin filosofisen teorianmuodostuksen tasolla kuin kyseenalaistamalla filosofian vallitsevan ihmiskäsityksen. Valistuksen dialektiikkaa käsitellään tutkielman keskimmäisessä, eli toisessa luvussa. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin kysymys siitä, piileekö Adornon ja Horkheimerin kuvauksessa valistuksen dialektiikasta siinä määrin todellisuudesta vieraantunutta metafysiikkaa, että se ei ole yhteismitallinen Adornon aktuaalisemman filosofian kaipuun kanssa? Onko Adornon ja Horkheimerin omat ajatukset itsessään absurdia järjenvastaista sanahelinää? Mikään kritiikki ei lunasta oikeutustaan ilman vastakritiikkiä. Tässä tutkielmassa vastakritiikkiä edustaa Jürgen Habermas, joka puolustaa optimistisena länsimaisen järjellisyyden tulevaisuudennäkymiä. fi
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Adorno, Theodor W
dc.subject.other Horkheimer, Max
dc.subject.other Habermas, Jürgen
dc.subject.other filosofian aktuaalisuus
dc.subject.other konstellaatio
dc.subject.other historiallinen kuva
dc.subject.other valistuksen dialektiikka
dc.subject.other performatiivinen kontradiktio
dc.title Kulttuuriteollisuus valistuksen dialektiikan ilmentymänä : aktuaalista filosofiaa etsimässä
dc.title.alternative Aktuaalista filosofiaa etsimässä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211072871
dc.subject.ysa kulttuuriteollisuus
dc.subject.ysa filosofia
dc.subject.ysa valistus
dc.subject.ysa dialektiikka
dc.subject.ysa ihmiskuva
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-11-07T08:41:06Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record