To be or not to be : a case study of formulaic sequences in Finnish EFL texbooks for upper secondary school

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylisirniö, Matti
dc.date.accessioned 2012-11-06T16:50:45Z
dc.date.available 2012-11-06T16:50:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234502
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40175
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211062866 en
dc.description.abstract Kivettyneet ilmaisut voidaan määritellä useamman sanan pituisiksi ilmaisuiksi, jotka käyttäytyvät yksittäisten sanojen tavoin. Näillä fraaseilla on aina osasanoista riippumaton merkityksensä, ja on hyvin todennäköistä, että mieli myös varastoi kaavafraasit kokonaisuuksina yksittäisten sanojen sijasta. Kivettyneet ilmaisut ovat tärkeitä kielen sujuvalle käytölle ja oppimiselle, sekä kielelle järjestelmänä, sillä ne nopeuttavat kahta ensimmäistä prosessia ja ovat kulttuurisidonnaisuudessaan kriittisiä viimeiselle. Täten on perusteltua olettaa myös opetusmateriaalien sisältävän kaavafraaseja. Aiheitta on kuitenkin tutkittu äärimmäisen vähän, ja lähes ainoat tutkimuksen koskevat äärimmäisen rajoittuneita englantilaisia yliopistokirjoja. Tarkempaa tutkimusta etenkään suomalaisista oppikirjoista ei yksinkertaisesti ole olemassa, ja tutkielmani keskittyykin tähän aukkoon tutkimusperinteessä. Tutkielmani tarkoitus oli selvittää, missä määrin kaavafraaseja esiintyy lukion englannin pakollisen viidennen kurssin tekstikirjoissa. Lisäksi tavoitteena oli saada selville, minkälaisia kaavafraaseja kirjat sisälsivät, sekä miten fraasit tuotiin esille ja opetettiin. Tutkimuksessa analysoitiin tekstianalyysin keinoin kahta suomalaista mainitulle kurssille tarkoitettua kirjaa kahdelta eri kustantajalta. Tutkimukseni osoitti, että tekstikirjoissa oli hyvin erilaisia kaavafraaseja kuin luonnollisessa kielenkäytössä. Eritoten idiomit ja muut perinteiset sanonnat saivat osakseen suhteetonta huomiota. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että lähestymistavat fraasien opettamiseen olivat äärimmäisen erilaisia, vaikka kirjat pohjautuivat samaan sitovaan opetussuunnitelmaan. Ensimmäisessä kirjassa kaavafraasit olivat korkeintaan sivuroolissa, mutta toinen kirjoista oli osin suunniteltu niiden ympärille. Molemmissa tapauksissa on mitä suurimmalla todennäköisyydelle ollut kyse tietoisesta suunnitteluratkaisusta.
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Phraseology
dc.subject.other formulaic sequences
dc.subject.other idioms
dc.subject.other textbooks
dc.title To be or not to be : a case study of formulaic sequences in Finnish EFL texbooks for upper secondary school
dc.title.alternative Case study of formulaic sequences in Finnish EFL texbooks for upper secondary school
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211062866
dc.subject.ysa fraseologia
dc.subject.ysa fraasit
dc.subject.ysa idiomit
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-11-06T16:50:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record