Naiset suomalaisten listayhtiöiden hallituksissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Virtanen, Aila
dc.date.accessioned 2012-11-06T07:42:59Z
dc.date.available 2012-11-06T07:42:59Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Virtanen, A. (2012). Naiset suomalaisten listayhtiöiden hallituksissa. Yritysetiikka, 4 (1), 6-17. Retrieved from http://www.eben-net.fi
dc.identifier.issn 1797-8866
dc.identifier.other TUTKAID_51791
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40169
dc.description.abstract Naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa on alhainen lähes kaikkialla maailmassa. Poikkeus on Norja, jossa lainsäädäntö määrää, että molempien sukupuolten edustus listattujen yritysten hallituksissa on oltava 40 %. Naisten määrän lisäämistä hallituksissa pidetään tärkeänä, sillä tutkimusten mukaan yhtiöt, joiden hallituksissa on naisia, saavuttavat parempia tuloksia. Perimmiltään kysymys on kuitenkin eettinen tasa-arvokysymys. Naisten määrän lisäämiseksi suomalaisten yritysten hallituksissa on kaksi vaihtoehtoa; kiintiö Norjan tapaan tai vapaaehtoinen, listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen naisjäsenten nimittäminen hallituksiin. Naisten määrä suomalaisissa hallituksissa on kuitenkin lisääntynyt hitaasti, vaikka hallituksissa istuvien miesten ja naisten taustatekijöiden ja koulutuksen välillä on vain vähän eroja. Naiset ovat keskimääräisesti nuorempia ja nauttivat enemmän saavuttamastaan menestyksestä ja vallan käytöstä. Naiset ovat muuntautumiskykyisempiä, ja mukautuvat hyvin erilaisiin elämänmuutoksiin ja hallitusten miesvaltaiseen ympäristöön. Lasikaton läpäisseet harvat naiset tietävät, että he ovat roolimalleja muille naisille ja toimivat sen mukaan. Mahdolliseksi syyksi naisten määrän vähäisyydelle on esitetty miesten vastustusta, vaikka naiset eivät ole uhka miehille tai hallitustyölle.
dc.language.iso fin
dc.publisher Eben suomi ry
dc.relation.ispartofseries Yritysetiikka
dc.relation.uri http://www.eben-net.fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Finnish listed companies en
dc.subject.other boards en
dc.subject.other women en
dc.subject.other Suomalaiset pörssiyhtiöt fi
dc.subject.other hallitukset fi
dc.subject.other naiset fi
dc.title Naiset suomalaisten listayhtiöiden hallituksissa
dc.type Article
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211062862
dc.subject.kota 512
dc.contributor.laitos Kauppakorkeakoulu
dc.contributor.oppiaine Laskentatoimi
dc.identifier.volume 4
dc.identifier.issue 1
jyx.tutka.pagetopage 6-17
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalItem
dc.date.updated 2012-11-06T04:30:16Z
dc.description.version Publisher's PDF
eprint.status http://purl.org/eprint/status/NonPeerReviewed
dc.type.coar journal article
dc.description.reviewStatus nonPeerReviewed
dc.format.pagerange 6-17
dc.relation.issn 1797-8866
dc.relation.issue 1
dc.relation.volume 4
dc.type.version publishedVersion
dc.rights.accessLevel openAccess

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record