Työntekijöiden hyvinvointi organisaatiomuutoksessa : yliopistomuutoksen toteutukseen suhtautumisen, itseen liittyvien ydintulkintojen ja tarmokkuuden väliset yhteydet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Suomalainen, Saila
dc.date.accessioned 2012-11-05T14:26:06Z
dc.date.available 2012-11-05T14:26:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234386
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40164
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211052854 en
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yliopistotyöntekijöiden yliopistomuutoksen toteutukseen suhtautumista, itseen liittyviä ydintulkintoja ja tarmokkuutta sekä näiden välisiä yhteyksiä vuoden seurannan aikana. Keskeisenä tavoitteena oli tutkia yliopistomuutoksen toteutukseen suhtautumisen (tyytymättömyys yliopistomuutokseen, aktiivisuus yliopistomuutoksessa sekä tyytyväisyys yliopistomuutoksen tiedotuksen ajoitukseen ja avoimuuteen) ja itseen liittyvien ydintulkintojen suoria ja epäsuoria yhteyksiä tarmokkuuteen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin persoonallisten voimavarojen sopeuttamismallia, jonka pohjalta selvitettiin itseen liittyvien ydintulkintojen mahdollista muuntavaa yhteyttä yliopistomuutoksen toteutukseen suhtautumisen ja tarmokkuuden välillä. Lisäksi persoonallisten voimavarojen sopeuttamismallin perusteella tutkittiin, toimiiko yliopistomuutoksen toteutuksen suhtautuminen mahdollisesti välittävänä tekijänä itseen liittyvien ydintulkintojen ja tarmokkuuden välillä. Tutkimus perustui vuosina 2009–2010 kerättyyn seuranta-aineistoon, joka on osa laajempaa vuosina 2008–2010 toteutettua konsortiotutkimushanketta ”Ovatko määräaikaiset työntekijät huono-osaisia?”. Tutkimusaineistoon kuului yhteensä 926 työntekijää kahdesta suomalaisesta yliopistosta. Tutkimuksen tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin toistomittausten kovarianssianalyysia, hierarkkista regressioanalyysia ja bootstrapping-menetelmää. Tutkimuksen päätulos osoitti, että yliopistomuutoksen toteutukseen suhtautuminen toimi osittaisena mediaattorina itseen liittyvien ydintulkintojen ja tarmokkuuden välillä. Työntekijöiden tyytymättömyys yliopistomuutokseen sekä aktiivisuus yliopistomuutoksessa välittivät itseen liittyvien ydintulkintojen ja tarmokkuuden välistä yhteyttä, mutta itseen liittyvillä ydintulkinnoilla oli myös suora yhteys tarmokkuuteen. Sen sijaan tyytyväisyys yliopistomuutoksen tiedotuksen ajoitukseen ja avoimuuteen ei välittänyt itseen liittyvien ydintulkintojen ja tarmokkuuden välistä yhteyttä. Itseen liittyvät ydintulkinnat eivät myöskään moderoineet yliopistomuutoksen toteutukseen suhtautumisen ja tarmokkuuden välistä yhteyttä. Tulosten perusteella organisaatiomuutosten toteutuksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota työntekijöiden persoonallisiin voimavaroihin ja organisaatiomuutosta koskeviin asenteisiin, jotta työntekijät kokisivat organisaatiomuutokset myönteisinä uudistuksina. Organisaatiomuutosten huolelliseen suunnitteluun sekä työntekijöiden persoonallisten voimavarojen ja aktiivisen osallistumisen tukemiseen pitäisi panostaa, jotta organisaatiomuutokset edistäisivät työntekijöiden työhyvinvointia.
dc.format.extent 61 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other yliopistomuutos
dc.title Työntekijöiden hyvinvointi organisaatiomuutoksessa : yliopistomuutoksen toteutukseen suhtautumisen, itseen liittyvien ydintulkintojen ja tarmokkuuden väliset yhteydet
dc.title.alternative Yliopistomuutoksen toteutukseen suhtautumisen, itseen liittyvien ydintulkintojen ja tarmokkuuden väliset yhteydet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211052854
dc.subject.ysa organisaatiomuutokset
dc.subject.ysa työn imu
dc.subject.ysa työntekijät
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-11-05T14:26:07Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record