Dynaaminen populaatiomalli Suomen valkohäntäkauriille : sovelluskohteena Pöytyän riistanhoitoyhdistys

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Arjoranta, Tiia
dc.date.accessioned 2012-11-05T13:03:44Z
dc.date.available 2012-11-05T13:03:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234371
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211052853 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40163
dc.description.abstract Valkohäntäkauris (Odocoileus virginianus) on Yhdysvalloista Suomeen tuotu vieraslaji. Kauriiden ja autojen yhteentörmäykset ovat lisääntyneet kauriiden määrän kasvaessa. Kolareiden ja muiden kauriista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi kannan kokoa säädellään metsästämällä. Vuosittaisten metsästyslupien määrä päätetään kannan koon arvioiden perusteella. Tässä työssä esitellään uusi tapa arvioida Suomen valkohäntäkauriiden kantaa. Vuosittain metsästettyjen valkohäntäkauriiden lukumäärät tunnetaan metsästäjien ilmoitusten perusteella. Lisäksi metsästäjät antavat oman arvionsa metsästysalueensa metsästyksen jälkeisestä kauriiden kannasta. Tässä tutkielmassa kuvataan näitä tietoja hyödyntävä Bayes-tilastotieteen malli kauriiden määrän estimoimiseksi. Malli huomioi kauriiden elämänkierron eli populaatiodynamiikan aiheuttaman luonnollisen muutoksen kannan kokoon. Bayes-tilastotieteessä tehdään ennakko-oletuksia tuntemattomien muuttujien jakaumista. Muuttujien arvioituja jakaumia sanotaan prioreiksi. Myös tunnettuun aineistoon liitetään jakaumia, joiden avulla muodostetaan uskottavuusfunktio. Yhdistämällä priorijakaumat, aineisto ja uskottavuusfunktio päädytään posteriorijakaumaan. Tässä monimutkaisen mallin muuttujien marginaaliposterioreita on laskennan helpottamiseksi simuloitu Metropolisin-Hastingsin ja Gibbsin algoritmeilla, niihin pohjautuvilla menetelmillä sekä slice sampling -menetelmän avulla. Marginaaliposteriorit paljastavat aineiston sisältämän tiedon tuntemattomista muuttujista. Simulointien myötä saadaan myös arviot kauriiden määrille kunakin vuonna. Mallista saatuja kanta-arvioita voidaan verrata metsästäjien jäävän kannan arvioihin. Tässä tutkielmassa malli on sovitettu Pöytyän riistanhoitoyhdistyksen aineistolle. Mallin ja metsästäjien kanta-arviot ovat samansuuntaisia, joskin mallin arviot vaihtelevat metsästäjien arvioita vähemmän. Niukallakin aineistolla kauriiden lukumäärän vaihteluvälistä on saatu kohtuullisen kapea.
dc.format.extent 41 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other valkohäntäkauris
dc.subject.other valkohäntäpeura
dc.subject.other kannanlaskenta
dc.subject.other Bayes
dc.subject.other populaatiomalli
dc.subject.other simulointi
dc.subject.other MCMC
dc.subject.other riistanhoito
dc.title Dynaaminen populaatiomalli Suomen valkohäntäkauriille : sovelluskohteena Pöytyän riistanhoitoyhdistys
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211052853
dc.subject.ysa valkohäntäpeura
dc.subject.ysa eläinkannat
dc.subject.ysa populaatiot
dc.subject.ysa laskentamallit
dc.subject.ysa simulointi
dc.subject.ysa riistanhoito
dc.subject.ysa bayesilainen menetelmä
dc.subject.ysa tilastomenetelmät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Mathematics and Statistics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tilastotiede fi
dc.contributor.oppiaine Statistics en
dc.date.updated 2012-11-05T13:03:44Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record