Professionalistien ja generalistien työmarkkina-asema 2000-luvun alussa : vertaileva tutkimus ylemmän yhteiskuntatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneista muodollisesti ammattipätevöityneistä ja -pätevöitymättömistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Villa, Tiia
dc.date.accessioned 2012-10-31T12:44:13Z
dc.date.available 2012-10-31T12:44:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233806
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210312829 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40141
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka korkeakoulutettujen professionalistien, eli ammattipätevöityneiden ja generalistien, eli ammattipätevöitymättömien työmarkkinaasema muodostuu, ja millaisia kokemuksia heillä itsellään on omasta työmarkkinaasemastaan 2000-luvun alussa. Tutkimusote on näitä ryhmiä vertaileva. Tutkimustehtävä rakentuu kolmen tutkimuskysymyksen varaan professionalistien ja generalistien työmarkkinaintresseistä, työmarkkinakäsityksistä ja –kokemuksista sekä työmarkkinoille kiinnittymisen onnistumisesta. Teoreettisen viitekehyksen asian tarkastelulle muodostaa koulutuksen ja työn allokaatio, työmarkkinoiden segmentaatio sekä elämänpolitiikka työmarkkinatoiminnan ohjaajana. Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus, jossa analyysimenetelmänä on käytetty vertailevan tutkimuksen menetelmää, joka etenee sisällön analyysista teemoittelun kautta vertailuun. Aineistona tutkimuksessa on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta vuosina 2008-2011 valmistuneita psykologian maistereita ja yhteiskuntatieteiden maistereita (sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka) yhteensä kahdeksan kappaletta. Tutkimuksen tuloksina olen esittänyt ammatillisen suuntautumisen refleksiivisyyden olevan vahvempaa ja kokonaisvaltaisempaa professionalistien keskuudessa kuin generalistien keskuudessa, sekä toisaalta professionalistien työmarkkinatoiminnan olevan pysyvyys- tai jatkuvuushakuisempaa ja pitkäjänteisempää generalistien työmarkkinatoiminnan taas keskittyessä liikkuvuus- ja muutosorientaatioon. Työllistymisen katsotaan molemmissa ryhmissä onnistuneen hyvin, mutta professionalistien luottamus omaan pärjäämiseen työmarkkinoilla on jokseenkin generalisteja kokonaisvaltaisempaa. Tutkimuksen tulokset ohjaavat johtopäätökseen siitä, että koulutus- ja työllisyyspolitiikan tiiviimmät kytkökset muun muassa ammatti-instituution organisoitumisen myötä johtavat professionalistien työmarkkina-aseman parempaan ennakoitavuuteen generalisteihin verrattuna. Toisaalta generalistien organisaatiosidosten ollessa heikommat työmarkkinoilla, heillä on enemmän valinnan vapautta työmarkkinatoimintansa suhteen. fi
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other generalisti
dc.subject.other professionalisti
dc.subject.other segmentaatio
dc.title Professionalistien ja generalistien työmarkkina-asema 2000-luvun alussa : vertaileva tutkimus ylemmän yhteiskuntatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneista muodollisesti ammattipätevöityneistä ja -pätevöitymättömistä
dc.title.alternative Vertaileva tutkimus ylemmän yhteiskuntatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneista muodollisesti ammattipätevöityneistä ja -pätevöitymättömistä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210312829
dc.subject.ysa ammatti-identiteetti
dc.subject.ysa elämänpolitiikka
dc.subject.ysa korkea-asteen koulutus
dc.subject.ysa korkeakoulutetut
dc.subject.ysa työmarkkina-asema
dc.subject.ysa työllistyminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-31T12:44:14Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record