"Nyt mä olen niin kuin tavallaan sen valinnan edessä..." : monitasokirurginen leikkaus fysioterapeuttisen ohjauksen haasteena nuorten, joilla on CP-vamma ja fysioterapeuttien kertomana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tallqvist, Susanna
dc.date.accessioned 2012-10-31T11:12:46Z
dc.date.available 2012-10-31T11:12:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233804
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210312827 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40139
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ ”…nyt mä olen niin kuin tavallaan sen valinnan edessä…” Monitasokirurginen leikkaus fysioterapeuttisen ohjauksen haasteena nuorten, joilla on CP-vamma ja fysioterapeuttien kertomana Susanna Tallqvist, Jyväskylän yliopisto, Liikunta ja terveystieteiden tiedekunta, Terveystieteiden laitos, kevät 2012. Fysioterapian Pro gradu, 67 sivua, 5 liitettä Ohjaajat: FT, yliopistonlehtori Arja Piirainen, Jyväskylän yliopisto; Ttm Jaana Saarinen, HYKS Fysioterapia kuuluu monen CP-vammaisen elämään elämän alkuhetkistä alkaen. Vuositasolla CP-vammaisten lääkinnälliseen kuntoutuksen käytetään Suomessa noin 7,5 miljoonaa euroa. Fysioterapiaa on tutkittu kliinisenä menetelmänä henkilöillä, joilla on CP-vamma, mutta fysioterapeuttisen ohjauksen merkitystä ei ole tutkittu. Ohjaus fysioterapiassa on muutenkin vähän tutkittu aihe, vaikka sen merkitys fysioterapeutin ja potilaan välisessä suhteessa on keskeinen. Tämän pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää nuorten, jolla on CP-vamma ja fysioterapeuttien kertomuksia fysioterapeuttisesta ohjauksesta. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Potilasohjaus fysioterapiassa -tutkimushanketta. Tutkimusta varten on haastateltu kolme kertaa kahta monitasokirurgisen prosessin läpikäynyttä nuorta naista, joilla on CP-vamma, sekä kerran kolmea heidän kanssaan työskennellyttä fysioterapeuttia. Tutkimus pohjaa narratiiviseen tutkimusotteeseen. Haastatteluaineisto litteroitiin ja analysoitiin odotusanalyysin avulla. Analyysin tuloksena muodostui haastateltujen ydintarinat, joista nousi tarinoiden käännekohtia. Käännekohdat muodostivat kolme erilaista tarinamallia. Tarinamalleista kävi ilmi neljä yhteistä teemaa. Tutkimuksen mukaan nuoret näkivät fysioterapeuttisen ohjauksen loputtomana, välttämättömänä ja ajoittain ristiriitaisena osana elämää. Nuorten tarinamalleista toisessa tavoitteena oli oman onnellisuuden tavoittelu itsenäisesti asioita toteuttamalla, kun toisessa korostui ammattilaisten rooli oman elämän tukijana. Fysioterapeuttien yhteinen tarinamalli kuvasi fysioterapeuttisen ohjauksen moniammatillisena prosessina. Tarinamallien yhteenvedossa havaitut teemat, kuntoutuksen mahdollisuus, aikaisempi kokemus fysioterapiasta sekä tuttuus ja luottamus turvallisuuden rakentajina kuvasivat fysioterapeuttisen ohjauksen sisältöä nuorten joilla on CP-vamma, ja fysioterapeuttien kertomina. Nuorten kokema riittämättömyys kuvasi ristiriitaa nuorten tavoitteleman normaaliuuden ja oman voimaantumisen saavuttamisen välillä.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other pitkittäistutkimus
dc.subject.other CP-vammaiset
dc.subject.other fysioterapia
dc.subject.other ohjaus
dc.subject.other narratiivisuus
dc.title "Nyt mä olen niin kuin tavallaan sen valinnan edessä..." : monitasokirurginen leikkaus fysioterapeuttisen ohjauksen haasteena nuorten, joilla on CP-vamma ja fysioterapeuttien kertomana
dc.title.alternative Monitasokirurginen leikkaus fysioterapeuttisen ohjauksen haasteena nuorten, joilla on CP-vamma ja fysioterapeuttien kertomana
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210312827
dc.subject.ysa pitkittäistutkimus
dc.subject.ysa CP-vammaiset
dc.subject.ysa fysioterapia
dc.subject.ysa ohjaus
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.date.updated 2012-10-31T11:12:46Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record