Ilmastonmuutos Kööpenhaminan ilmastokokouksessa : millaista kokonaiskuvaa Helsingin Sanomat rakentaa Kööpenhaminan ilmastokokousta käsittelevissä lehtiartikkeleissa suhteessa ilmastonmuutokseen?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ström, Laura
dc.date.accessioned 2012-10-31T08:16:46Z
dc.date.available 2012-10-31T08:16:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233791
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210312826 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40134
dc.description.abstract Tämä tutkielma käsittelee sitä, millaisen kokonaiskuvan Helsingin Sanomien julkaisemat, Kööpenhaminan ilmastokokousta käsittelevät, lehtiartikkelit yhtenä kokonaisuutena muodostavat. Ensisijaisesti tutkielman tarkoituksena on hahmottaa, millaisia teemoja lehtiartikkeliaineistosta nousee esille. Teemojen kautta pohditaan sitä, näkyykö lehtiartikkeleissa ilmastonmuutokseen liittyvä tieteellinen keskustelu vai onko tämä keskustelu jäänyt jonkun toisen keskustelun varjoon. Tutkielmassa olennaista on se, miten Kööpenhaminan ilmastokokousta ja ilmastonmuutosta on käsitelty. Erityisen painotuksen alla on se, kuinka näkyvänä ongelmana ilmastonmuutos lehtiartikkeliaineistossa näyttäytyy ja mitä asioita ilmastonmuutokseen pääasiassa liitetään. Tutkielman analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkielman sisällönanalyysi on tehty käyttäen apuna niin teemoittamista kuin luokitteluakin. Nämä menetelmät nähdään tutkielmassa toisiaan tukevina osina, jotka yhdessä antavat lukijalle parhaan mahdollisen kuvan aineiston rakenteesta ja sisällöstä. Tutkielma osoittaa sen, että ilmastonmuutosta on käsitelty aineistossa melko suppeasti. Ilmastonmuutos sanaa koskevat teemat nousevat aineistosta esiin erilaisten sanavalintojen yhteydessä. Keskeisinä teemoina voidaan mainita mm. kehitysmaat ja Climategate. Eräänä huomiona voidaan todeta, että aineistosta ei noussut esille suoraa viittausta kestävään kehitykseen, vaan kaikki kestävään kehitykseen liitettävät asiat olivat luettavissa ns. rivien välistä, kun lehtiartikkelissa käsiteltiin ilmastonmuutosta. Aineistosta muodostuvaa kokonaiskuvaa katsottaessa ilmastonmuutos-sana liitetään aineistossa pääasiassa kehitysmaihin. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kehitysmaat ovat nostettu aineistossa omaksi sanaparikseen. Tutkielman yksi keskeisin tulos onkin se, että ilmastonmuutos sanaa käytetään erilailla, jos lehtiartikkelissa on kyse ensisijaisesti teollisuusmaista tai kehitysmaista. Tutkielman toinen keskeinen tulos on se, että Kööpenhaminan ilmastokokousta kohtaan osoitetut odotukset eivät olleet positiivisia, vaan lehtiartikkeliaineistosta välittyi pääasiassa vain negatiivisten odotusten muodostama jännite. Näin ollen voidaan todeta, että kokouksen lopputulos ei loppujen lopuksi yllättänyt ainakaan aineiston perusteella rakennettua kokonaisuutta. fi
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Kööpenhaminan ilmastokokous
dc.subject.other Helsingin Sanomat (sanomalehti)
dc.title Ilmastonmuutos Kööpenhaminan ilmastokokouksessa : millaista kokonaiskuvaa Helsingin Sanomat rakentaa Kööpenhaminan ilmastokokousta käsittelevissä lehtiartikkeleissa suhteessa ilmastonmuutokseen?
dc.title.alternative Millaista kokonaiskuvaa Helsingin Sanomat rakentaa Kööpenhaminan ilmastokokousta käsittelevissä lehtiartikkeleissa suhteessa ilmastonmuutokseen?
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210312826
dc.subject.ysa ilmastonmuutokset
dc.subject.ysa huippukokoukset
dc.subject.ysa kestävä kehitys
dc.subject.ysa sanomalehdet
dc.subject.ysa artikkelit
dc.subject.ysa Kööpenhamina
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-31T08:16:46Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record