Taylorismia vai työn imua? : tutkimus call center-työläisen työhyvinvoinnista Laatu-aineiston valossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Savela, Saila
dc.date.accessioned 2012-10-31T07:26:56Z
dc.date.available 2012-10-31T07:26:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233785
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210312825 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40133
dc.description.abstract Call center-työn tutkimus on keskittynyt negatiivisten ja taylorististen ilmiöiden, kuten työn hallinnan puutteen ja työn toistoluonteisuuden kuvauksiin. Aiemmista call center tutkimuksista nousee esiin myös toimialalle tyypillinen joustavan työvoiman, kuten määräaikaisen ja vuokratyövoiman runsas käyttö. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan paineista call center-työtä työn imun käsitteen avulla. Työn imu on pitempikestoinen työhyvinvointia kuvaava tila, jossa työntekijä kokee itsensä energiseksi ja työlleen omistautuneeksi. Tutkimus antaa kasvot call center-työntekijälle. Tutkimuksessa sovelletaan Karasekin (1990) työn vaatimusten ja työn voimavarojen mallia (Job Demand-Control Model, JDC). Aluksi vertaillaan, miten määräaikaiset ja pysyvät työntekijät eroavat toisistaan työn vaatimusten (työn paine, työn epävarmuus) ja työn voimavarojen (työn hallinta, sosiaalinen tuki) suhteen. Lisäksi selvitetään, miten työn ulkopuoliset taustatekijät vaikuttavat työn piirteisiin. Lopuksi tarkastellaan, mikä selittää työn imua. Aineistona käytetään suomalaista call center-aineistoa (Laatu-aineisto, N=422). Tulosten osalta yllättävää oli, että pysyvät työntekijät kokivat enemmän työn painetta kuin määräaikaisessa työsuhteessa olevat. Määräaikaiset työntekijät taas kokivat työn hallintaa vähemmän kuin pysyvät työntekijät. Työn ulkopuolisista taustatekijöistä iällä on merkitystä työn piirteisiin ja ikä työn imun selittäjänä on myös merkittävä. Lisäksi tulokset osoittivat, että kaikki Karasekin mallin perusmuuttujat selittivät työn imua erittäin voimakkaasti. Sen sijaan työsuhteen tyypillä ei voida selittää työn imua. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että työsuhteen tyypillä on vaikutusta työ piirteiden kokemiseen. Työn imun kokemukset tayloristisessa call center-työssä ovat mahdollisia, kunhan työntekijöillä on riittävästi päätösvaltaa ja sopivalle tasolle asetetut työn vaatimukset. Lisäksi henkilöstöpolitiikassa olisi tärkeä huomioida työsuhteen tyyppi ja työntekijöiden ikä, jotta työntekijät kokisivat olonsa tasa-arvoiseksi työyhteisössä. fi
dc.format.extent 84 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.subject.other taylorismi
dc.subject.other joustava työ
dc.subject.other työn imu
dc.subject.other työn vaatimukset
dc.subject.other työn voimavarat
dc.title Taylorismia vai työn imua? : tutkimus call center-työläisen työhyvinvoinnista Laatu-aineiston valossa
dc.title.alternative Tutkimus call center-työläisen työhyvinvoinnista Laatu-aineiston valossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210312825
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa yhteyskeskukset
dc.subject.ysa työntekijät
dc.subject.ysa taylorismi
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa joustavuus
dc.subject.ysa työn imu
dc.subject.ysa työn kuormittavuus
dc.subject.ysa resurssit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-31T07:26:57Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record