Tarinoita vapaudesta : ehdonalaiseen valvontaan vapautuneiden naisten sopeutuminen yhteiskuntaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rumpu, Niina
dc.date.accessioned 2012-10-31T06:52:20Z
dc.date.available 2012-10-31T06:52:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233765
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210312824 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40132
dc.description.abstract Pro-gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten ehdonalaiseen valvontaan vapautuneet naisvangit sopeutuvat takaisin yhteiskuntaan. Naisrikollisista ja naisvangeista mediassa muodostettu kuva on usein hyvin negatiivinen. Tutkielmani tavoitteena on tuoda uudenlaista ymmärrystä naisvankien elämästä vapautumisensa jälkeen ja selvittää millaisia tarinoita ehdonalaiseen valvontaan vapautuneilla naisilla on. Pyrin tutkielmassani selvittämään sitä, miten naiset sopeutuvat vankilan jälkeiseen elämään ja mitkä asiat heidän sopeutumiseensa vaikuttavat. Tutkimusaineistonani ovat vuosina 2002-2003 ehdonalaiseen valvontaan vapautuneista naisista kirjoitetut Kriminaalihuoltolaitoksen muistiot. Tästä aineistosta valikoitui tarkasteluni kohteeksi 37 asiakirjaa. Asiakirjoissa esille tulleiden naisten tarinoita olen analysoinut narratiivista metodia käyttäen. Olen muodostanut aineistostani kolme päätarinaa ja seitsemän alatarinaa. Päätarinat olen jakanut positiivisiin, negatiivisiin ja avoimiin tarinoihin. Tarinoiden jaottelu perustuu niiden lopputilanteen mukaan. Päätarinoiden alla olevat alatarinat eroavat toisistaan erilaisten juonenkäänteiden kautta. Alatarinoita esittelen erilaisten teemojen kautta ja pyrin siten tuomaan näkyviin naisten tarinoiden keskeiset piirteet. Tutkielmani tulokset osoittavat, että positiivisissa tarinoissa naiset ovat sopeutuneet vankilatuomionsa jälkeen nopeasti takaisin yhteiskuntaan. Heidän asuntoasiansa, päihteiden käyttönsä sekä sosiaaliset suhteensa ovat kunnossa ja auttavat heitä nopeaan sopeutumiseen. Heidän kohdallaan rikosten uusiminen on hyvin epätodennäköistä. Sen sijaan negatiivisissa tarinoissa naisten päihteiden käyttö, asunnottomuus ja sosiaaliset suhteet vaikeuttavat heidän sopeutumistaan ja he syyllistyvätkin ehdonalaisvalvonnan aikana uusiin rikoksiin. Heidän kohdallaan rikollisuus ja vankilakierre ovat toistuvia. Avoimissa tarinoissa naisten sopeutuminen takaisin yhteiskuntaan tuottaa vaikeuksia. Tässä päätarinatyypissä naisten sopeutumistarinat jäävät avoimiksi ja niissä on löydettävissä sekä positiivisia että negatiivisia piirteitä. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että naisten yhteiskuntaan sopeutumiseen vaikuttavat sekä naisten oma halu että muut yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Esimerkiksi asunnottomuus, työttömyys ja heikko taloudellinen tilanne vaikeuttavat kiinnittymistä normaaliin elämään. Myös päihteiden käytöllä ja sosiaalisilla suhteilla on selkeä vaikutus naisten sopeutumisessa. fi
dc.format.extent 119 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other naiset
dc.subject.other ehdonalainen vapaus
dc.subject.other rikollisuus
dc.subject.other sopeutuminen
dc.subject.other narratiivinen tutkimus
dc.title Tarinoita vapaudesta : ehdonalaiseen valvontaan vapautuneiden naisten sopeutuminen yhteiskuntaan
dc.title.alternative Ehdonalaiseen valvontaan vapautuneiden naisten sopeutuminen yhteiskuntaan
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210312824
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa vangit
dc.subject.ysa ehdonalainen vapaus
dc.subject.ysa rikollisuus
dc.subject.ysa sopeutuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Narratiivinen tutkimus
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-31T06:52:21Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record