External networked learning in anticipating change : the case of a Finnish vocational educational organization

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ossom, Emmanuel Nartey
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:40:11Z
dc.date.available 2012-10-30T09:40:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233695
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210302815 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40123
dc.description.abstract Tämä tutkimus selvitti laadullisella tapaustutkimusmetodilla, miten suomalainen ammattioppilaitos luottaa ulkoisista verkostoista oppimiseen tunnistaakseen heikkoja signaaleja, jotka ovat hyödyllisiä muutoksen ennakoinnissa ja johtamisessa. Tutkimusaineisto kerättiin oppilaitoksen seitsemän johtajan yksilö- ja viiden opettajan ryhmähaastatteluilla. Haastattelu oli puolistrukturoitu. Aineiston teema- ja temaattinen verkostoanalyysi tuotti kymmenen pääteemaa, jotka vastasivat neljään tutkimuskysymykseen. Ennakoivaa verkostoista oppimista johtavan rosessin päävaiheet sisälsivät viisi ensimmäistä teemaa: osallistumista edeltävä vaihe, varsinainen osallistumisvaihe, osallistumisen jälkeinen vaihe, organisaation tulkinnan ja toiminnan sekä rakentavan palautteen vaihe. Nämä on kuvattu taulukossa ja muunnettu myös viisivaiheiseksi joustavasti toistuvaksi malliksi. Näitä viittä vaihetta edistää kuudes teema, valmistautuminen toimintaan informaation tulkinnan pohjalta, sekä seitsemäs teema, muutosta edistävä organisaatiokulttuuri- ja ilmasto. Em. seitsemän teeman tuottama holistinen oppiminen on tulos ennakoivan verkostoista oppimisen johtamisprosessista. Näistä seuraa kahdeksas teema: muutoksen ennakointi vs. muutokseen reagointi sekä lisäetuja ulkoisesta verkostoitumisesta (yhdeksäs teema). Kymmenes teema käsittelee vaatimuksia oppilaitoksen tulevien rehtorien ja varsinaisen osallistumisvaiheen aikana saadun informaation suhteen. Tutkimusaineisto osoitti myös, että organisaatio ei ollut aiemmin ollut riittävän ennakoiva, että se on parantanut toimintaansa huomattavasti, ja että sen pitäisi jatkuvasti luottaa ulkoisista verkostoista oppimiseen, mikä on tärkeää muutoksen jatkuvan ennakoimisen ja tehokkaan johtamisen mahdollistamiseksi. fi
dc.description.abstract This study used qualitative single case study methodology to investigate how a Finnish vocational educational organization relies on external networked learning to identify weak signals useful for anticipating and leading change. Semi-structured interviews were used to collect data from seven leaders and a focus group of five teachers of the college. Thematic analysis and thematic network analysis of data led to the discovery of ten principal themes which altogether answered all the four research questions and addressed the subject matter. The main stages of the management process of anticipatory networked learning in this college comprised the first five themes: the pre-involvement stage, the actual involvement stage, the post-involvement stage, organizational interpretation and action stage, and the constructive feedback stage. These have been depicted by a table and also translated into a five-stage flexible iterative model facilitated by the sixth theme: preparing to act on interpretation of information, and the seventh theme: organizational climate conducive to change. These first seven themes together produce holistic learning as the result of the management process of anticipatory networked learning which embraced the eighth theme: anticipating change versus reacting to change, the ninth theme: additional gains from external networking activities, the tenth theme: requirements of future leaders for the college, and the intelligence gathered at the actual involvement stage. Data revealed that the organization was not sufficiently anticipatory in the past but has now improved tremendously. The college should continuously rely on external networked learning essential to continuously anticipate and lead change effectively. en
dc.format.extent 141 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ennakoiva oppiminen
dc.subject.other ennakoiva sosiaalinen pääoma
dc.subject.other muutoksen ennakointi
dc.subject.other yhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.other ympäristön skannaus
dc.subject.other muutoksen johtaminen
dc.subject.other verkostoista oppiminen
dc.subject.other organisaation tulkinta
dc.subject.other organisaation oppiminen
dc.subject.other muutokseen reagointi
dc.title External networked learning in anticipating change : the case of a Finnish vocational educational organization
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210302815
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa ammattioppilaitokset
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa organisaatiot
dc.subject.ysa muutosjohtaminen
dc.subject.ysa ennakointi
dc.subject.ysa yhteistoiminnallinen oppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Master's Degree Programme in Educational Leadership fi
dc.contributor.oppiaine Master's Degree Programme in Educational Leadership en
dc.date.updated 2012-10-30T09:40:12Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record