Dementiaoireisten ihmisten arviot omasta elämänlaadustaan : tuloksia Dementia Quality of Life -mittarin käytöstä viidessä EU-maassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Saarikalle, Kristiina
dc.date.accessioned 2012-10-29T07:56:44Z
dc.date.available 2012-10-29T07:56:44Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233535
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210292801 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40116
dc.description.abstract Tutkimuksessa pyritään selvittämään millaiseksi kotona asuvat dementiaoireiset henkilöt arvioivat oman elämänlaatunsa. Lisäksi tarkastellaan sitä, onko arvio elämänlaadusta yhteydessä sosiodemografisiin tekijöihin ja toimintakykyyn. Tutkimuksen aineisto on kerätty Euroopan Unionin rahoittamassa ENABLE-hankkeessa (Enabling Technologies for People with Dementia), jossa selvitettiin mahdollisuutta erilaisten apuvälineiden avulla tukea dementiaoireisen henkilön ja hänen perheensä arkea. Aineisto kerättiin viidessä Euroopan maassa (Suomi, Norja, Liettua, Irlanti ja Iso-Britannia). Tässä tutkimuksessa käytetään projektissa kerättyä elämänlaatuun liittyvää aineistoa. Elämänlaadun arvioimisessa käytettiin dementiaoireisille vastaajille kehitettyä Dementia Quality of Life -mittaria. Siinä elämänlaatuun katsotaan sisältyvän seuraavat ulottuvuudet: itsetunto, myönteiset ja kielteiset tunteet, yhteenkuulumisen tunteet sekä esteettisyyden havaitseminen. Lisäksi kysytään erikseen arviota omasta elämänlaadusta kokonaisuutena. Mittarin kysymyksiin vastasi 109 dementiaoireista henkilöä. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä arvioi elämänlaatunsa kokonaisuutena hyväksi. Eroja kuitenkin oli eri maista olevien vastaajien välillä. Kun vastaajan asuinmaan vaikutus vakioitiin, ainut tilastollisesti merkitsevä yleisen elämänlaatuarvion kanssa yhteydessä oleva tekijä oli se, käykö sairastunut henkilö itsenäisesti ulkona. Ulkona itsenäisesti käyvät vastaajat arvioivat yleisen elämänlaatunsa muita vastaajia todennäköisemmin vähintään hyväksi. Heillä oli myös itsetunnosta kertovia sekä myönteisiä tunteita muita vastaajia useammin. Keskimääräistä harvemmin myönteisiä tunteita kokivat ne vastaajat, joilla oli parempi kognitiivinen toimintakyky. Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin se, että jonkun kanssa asuvat ikääntyneet kokevat elämänlaatunsa yksinasuvia paremmaksi. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan kyseinen ero näkynyt. Myöskään miesten ja naisten välillä ei ollut eroja elämänlaatuarvioissa. Tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä rajoittaa aineiston valikoituneisuus. Silti tulokset antavat jonkinlaista kuvaa siitä, millaiseksi kotona asuvat dementiaoireiset ihmiset kokevat oman elämänlaatunsa. Tutkimus osoittaa, että lievästi ja keskivaikeasti dementiaoireisten ihmisten kokemasta elämänlaadusta voidaan kerätä tietoa myös strukturoidulla haastattelulla. fi
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Dementia Quality of Life
dc.title Dementiaoireisten ihmisten arviot omasta elämänlaadustaan : tuloksia Dementia Quality of Life -mittarin käytöstä viidessä EU-maassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210292801
dc.subject.ysa dementia
dc.subject.ysa elämänlaatu
dc.subject.ysa toimintakyky
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-29T07:56:45Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record