Ikääntyneiden kokemuksia oppimisesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hellsten, Tanja
dc.date.accessioned 2012-10-26T05:20:24Z
dc.date.available 2012-10-26T05:20:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233380
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40090
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ikääntyneiden kokemuksia oppimisesta. Ilmiötä taustoitettiin esittelemällä erilaisia käsityksiä ikääntymisestä kuten esimerkiksi kolmannen iän teoriaa sekä käsittelemällä kokemuksellisen oppimisen teorioita. Aikuista oppijana kuvattiin omassa luvussaan. Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyneiden aikuisten kokemuksia oppimisesta seuraavan neljän tutkimuskysymyksen kautta: 1. Mitä merkitystä tutkittavien mielestä ikääntymisellä on oppimiselle? 2. Mitä merkitystä tutkittavien mielestä elämänkokemuksella on oppimiselle? 3. Miten tutkittavat arvioivat / rekflektoivat omaa oppimistaan? 4. Miten tutkittavat kuvailevat muiden opiskelijoiden vaikutusta opiskeluunsa (sosiaalinen konteksti)? Tutkimus toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin käyttäen aineistonkeruumenetelminä kirjoitelmia ja haastatteluja. Kirjoitelman kirjoittaneet olivat suomalaisten ikääntyvien yliopistojen opiskelijoita ja haastateltavat Kouvolan kansalaisopiston opiskelijoita. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14 henkilöä, joista 11 oli naisia ja 3 miehiä. 10 tutkittavista kirjoitti kirjoitelman ja kirjoitelma-aineistoa täydentäviä haastatteluja tehtiin neljä. Tutkimukseen osallistuneista vanhimmat on yli 80 ja nuorimmat ikäryhmässä 60-70. Koko aineistoa analysoitiin teemoittamalla pyrkien aineistolähtöiseen lähestymistapaan. Tutkimuskysymysten mukaisesti tutkittavat pohtivat merkityksiä ikääntymiselle ja elämänkokemukselle suhteessa oppimiseen. He reflektoivat monin tavoin omaa oppimistaan. Samoin tutkittavat kuvasivat muiden opiskelijoiden vaikutusta opiskeluun. Ikääntymisellä ja elämänkokemuksella oli merkitystä tutkittavien oppimiselle. Reflektiota kuvailtaessa kerrottiin havainnollisesti, miten uusia asioita suhteutettiin aiemmin opittuun. Muiden opiskelijoiden merkitys oppimiseen mainittiin tärkeäksi. Ikääntyneet pyrkivät hyvään vuorovaikutukseen suhteessa muihin. Voidaan päätellä, että ikääntymisellä voi olla merkitystä kokemuksiin oppimisesta.
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ikääntyminen
dc.subject.other kokemus
dc.subject.other aikuinen
dc.title Ikääntyneiden kokemuksia oppimisesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210262787
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa kokemus
dc.subject.ysa aikuiset
dc.subject.ysa oppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Adult Education en
dc.contributor.oppiaine aikuiskasvatus fi
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-10-26T05:20:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record