Pathways to better writing practices in foreign language teaching : an analysis of writing exercises in an English course book used in a migrant class

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Akhtar, Johanna
dc.date.accessioned 2012-10-25T11:20:45Z
dc.date.available 2012-10-25T11:20:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233317
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40088
dc.description.abstract Tässä työssä tutkin oppikirjaa, joka on käytössä yläkoulussa, mutta ei ole alun perin laadittu peruskoulua varten. Kirjaa käytetään yläkoulussa alkavan englannin opetuksessa. Käytännössä kaikki oppilaat näissä ryhmissä ovat maahanmuuttajataustaisia. Työssäni analysoin oppikirjan kirjallisia harjoituksia ja teoreettisena pohjana analyysilleni on tekstitaitojen (literacy) näkeminen sosiokognitiivisena prosessina, jossa korostuvat sekä kontekstin että merkityksellisen kommunikaation tärkeys. Samat asiat ovat perustana sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS) että Eurooppalaisessa viitekehyksessä (EVK). Luokitus, jonka olen laatinut harjoitusten analysointia varten, perustuu tekstitaitopohjaisen opetussuunnitelman perustana oleviin käsitteisiin, tekstilajeihin, jotka mainitaan B1-kielen tavoitteissa POPSissa ja EVKssa, sekä neljän eri kirjailijan kirjoitustehtäväluokituksiin. Analyysi koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä tutkitaan harjoituksia sana-, fraasi-, lause- ja tekstitasoilla ja toisessa tarkastellaan harjoituksia sen mukaan mitä tekstilajeja ne sisältävät, sisältävätkö ne aitoa kommunikaatiota ja totutetaanko niissä kirjoittamaan vieraalla kielellä. Oppikirjan tehtävien analyysi osoitti, että suurin osa kirjoittamista vaativista tehtävistä on suunnattu vahvistamaan opittavana olevan sanaston ja/ tai rakenteiden oppimista. Lausetasolla huomattava osa tehtävistä koostuu teksteistä kopioitavista lauseista ja vastauksista tekstin sisältöä käsitteleviin kysymyksiin. Lauseet, joissa oppilas voi itse päättää sanavalinnasta ja sisällöstä, ovat harvalukuisempia. Vain pieni osa tehtävistä on tekstitasolla olevia eri tyyppisiä (suppeita) ’kirjoitelmia’, joisa oppijalla on mahdollisuus ilmaista itseään vapaammin. Nämä ’kirjoitelmat’ ovat ohjeissaan hyvin niukkasanaisia, eikä oppilasta ohjata mitenkään käsittelemään kirjoittamista prosessina. Erilaiset tekstityypit ovat erittäin huonosti edustettuina, eikä läheskään kaikkia opetussuunnitelmassa ja viitekehyksessä mainittuja tekstityyppejä löydy. Aitoa, merkityksellistä kommunikaatiota edes jossain määrin sisältäviä tehtäviä oli erittäin vähän ja tehtäviä, joiden voisi sanoa toimivan säännölliseen kirjoittamiseen totuttavina, ei ollut lainkaan. Asiasanat fi
dc.format.extent 84 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other course book analysis
dc.subject.other English
dc.subject.other foreign language teaching
dc.subject.other immigrants
dc.subject.other literacy
dc.subject.other writing exercises
dc.title Pathways to better writing practices in foreign language teaching : an analysis of writing exercises in an English course book used in a migrant class
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210252785
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa harjoitukset
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2012-10-25T11:20:46Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record