Perehdyttäminen viestintäilmiönä : perehdyttämisestä perehdyttämis- ja perehtymisprosessiin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pitkänen, Niina
dc.date.accessioned 2012-10-24T07:18:31Z
dc.date.available 2012-10-24T07:18:31Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233190
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40076
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210242772 en
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella uuden työntekijän perehdyttämistä viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimusaineisto muodostui 15 perehdyttämistä käsittelevästä opas- ja ammattikirjasta sekä viidestä perehdyttämisen asiantuntijan haastattelusta. Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa aineistolähtöistä kuvausta perehdyttämisestä pohtimalla, minkälaisiin teoreettisiin ilmiöihin tutkimuskohde aineistojen perusteella liittyy. Aineistoanalyysissa sovellettiin grounded-teorian koodausperiaatteita. Tutkimuksessa tunnistettiin seuraavia perehdyttämisen tehtäviä: myönteisten mielikuvien luominen, tiedon tarjoaminen sekä tulokkaan rohkaisu oma-aloitteiseen tiedon etsintään, tulokkaan uusiin asioihin tutustuttaminen ja sopeutumisen mahdollistaminen, tulokkaan tukeminen, oppimisen ja perehtymisen mahdollistaminen sekä tulokkaan ja organisaation välisen yhteistyön rakentaminen ja koko työyhteisön kehittyminen. Erityisen merkityksellisiksi vuorovaikutusprosesseiksi perehdyttämisessä havaittiin tulokkaan ja organisaation välisen luottamuksen rakentuminen sekä perehtyjän ja perehdyttäjän epävarmuuden vähentäminen. Tulokkaan sitoutuminen ja sosiaalistuminen nähtiin onnistuneen perehdyttämisen merkkeinä. Tutkimus myös osoitti, että perehdyttäminen lähentelee sosiaalistumisen vaihemallia: perehdyttäminen näyttäisi olevan jatkuva prosessi, joka alkaa jo ennen työsuhteen alkua ja jatkuu läpi työsuhteen henkilöstönkehittämisenä. Yhteenvetona voidaan todeta, että perehdyttäminen on moniulotteinen ilmiö. Perehdyttäminen näyttää toteutuvan tulokkaan, perehdyttäjän ja työyhteisön keskinäisessä viestinnässä sekä yksisuuntaisen tiedonsiirron että erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Perehdyttämistä voidaan kuvata myös perehtymisen ja perehdyttämisen vuoropuheluna, jossa sekä tulokas että organisaatio toimivat perehtyjinä ja perehdyttäjinä. Tutkimustulosten valossa perehdyttämisen käsite alkoikin näyttäytyä problemaattisena ja jatkossa voisi olla tarkoituksenmukaisempaa puhua perehdyttämis- ja perehtymisprosessista. Kokonaisuudessaan tutkimus on lisännyt huomattavalla tavalla teoreettista tietämystä perehdyttämisestä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös organisaatioissa perehdyttämisen suunnittelussa sekä perehdyttämisresurssien uudenlaisessa kohdentamisessa.
dc.format.extent 132 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Epävarmuus
dc.subject.other luottamus
dc.subject.other perehdyttäminen
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other sosiaalistuminen
dc.subject.other työyhteisö
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.title Perehdyttäminen viestintäilmiönä : perehdyttämisestä perehdyttämis- ja perehtymisprosessiin
dc.title.alternative Perehdyttämisestä perehdyttämis- ja perehtymisprosessiin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210242772
dc.subject.ysa epävarmuus
dc.subject.ysa luottamus
dc.subject.ysa perehdyttäminen
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa työyhteisöt
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa sosialisaatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2012-10-24T07:18:32Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record