Authentic texts as cultural mirrors : a handbook for English teachers

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Autio, Laura Kaarina
dc.date.accessioned 2012-10-24T05:44:39Z
dc.date.available 2012-10-24T05:44:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233096
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210242768 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40071
dc.description.abstract Autenttisuutta kieltenopetuksessa on käsitelty vuosien mittaan monesta eri näkökulmasta. Laajimmassa määritelmässä autenttiseksi oppimiseksi mielletään kaikki mikä on oppijalle keskeistä kun taas kapeimmassa määritelmässä autenttisuuden ajatellaan rajoittuvan vain tekstiin. Tässä määritelmien laajassa kirjossa, tämä tutkielma käsittää autenttisuuden kieltenopetuksessa kolmen osion summana: tekstien, tehtävien ja oppijalähtöisen kohtaamisen autenttisuutena. Käytännössä autenttisuuden määritelmä toteutuu siten, että paketti sisältää autenttisia tekstejä, eli tekstejä joilla on kommunikatiivinen funktio. Näiden tekstien ympärille on rakennettu autenttisia tehtäviä, jotka noudattavat tätä kommunikatiivista funktiota. Kaiken oppimisen keskipisteenä on kuitenkin oppija itse, eli miten hän tulkitsee tekstit ja tehtävät. Autenttisia opetusmateriaaleja on helposti saatavilla, kysymys kuuluukin mitä niillä voisi luokassa tehdä? Koska autenttisia tekstejä ei ole kirjoitettu tai muokattu kieltenoppimistarkoitukseen, ne ovat oivallinen peili kohdekulttuuriin, jossa ja jolle ne ovat tuotettu. Tässä paketissa hyödynnetään juuri tätä autenttisten tekstien tapaa heijastaa kulttuuria kulttuurisen kompetenssin lisäämiseen. Korostaakseni englannin kielen roolia kansainvälisenä kielenä, olen valinnut Intian kulttuurin esimerkkikulttuuriksi, mutta tehtäväideoita ja ohjeita voi soveltaa muihinkin kohdekulttuureihin. Paketissa esitellään kaksi autenttista tekstityyppiä (informatiivinen ja viihdyttävä) sekä kolme tehtävätyyppiä (reaktio, inferenssi ja transferenssi). Paketti koostuu yleisistä ohjeista sekä 15. mallioppituntisuunnitelmasta, jotka ilmentävät lähestymistapaa käytännössä. Oppitunnit koostuvat kolmesta eri vaiheesta: aloitustehtävästä, autenttisesta tehtävästä ja jälkikeskustelusta. Tehtävät ovat tarkoitettu edistyneille englannin kielen opiskelijoille joko lukio-opetukseen tai muuhun vastaavaan. Paketin tavoitteena on innoittaa ja rohkaista opettajia hyödyntämään autenttisia tekstejä englannin kielen ja kulttuurin opetuksessa. fi
dc.format.extent 60, 119 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Language education
dc.subject.other teaching materials
dc.subject.other authenticity
dc.subject.other culture
dc.title Authentic texts as cultural mirrors : a handbook for English teachers
dc.title.alternative Handbook for English teachers
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210242768
dc.subject.ysa kielikasvatus
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa oppimateriaali
dc.subject.ysa autenttisuus
dc.subject.ysa kulttuuri
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-24T05:44:39Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record