Kohti todellista Eurooppaa? : Euroopan vihreiden ja vapaa-allianssi -ryhmän kertomus Euroopan yhdistymisestä EU:n laajentumista koskevissa Euroopan parlamentin keskusteluissa vuosina 1999-2003

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Välivaara, Maija
dc.date.accessioned 2012-10-24T05:31:34Z
dc.date.available 2012-10-24T05:31:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233093
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210242767 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40070
dc.description.abstract Tarkastelen tutkimuksessani Euroopan vihreiden ja vapaa-allianssi -ryhmän (Verts/ALE) argumentointia Euroopan unionin viidettä laajentumista koskevissa keskusteluissa Euroopan parlamentissa. EU:n viidettä laajentumista kuvattiin usein Euroopan yhdistymisen prosessiksi. Myös Verts/ALE-ryhmän argumentoinnissa hyödynnettiin vahvasti tällaista metaforista ilmaisua. Tutkimuksessa selvitän, miten Verts/ALE-ryhmä puhui Euroopasta. Tutkimusaineisto muodostuu Verts/ALE-ryhmän puheenvuoroista unionin laajentumista koskevissa keskusteluissa vuosina 1999–2003. Verts/ALE-ryhmä kannatti yksimielisesti laajentumista ja EU:ta. Vertailupohjan mahdollistamiseksi olen ottanut analyysiin mukaan myös muutaman EU:n laajentumista vastaan esitetyn puheenvuoron parlamentin eri poliittisista ryhmittymistä. Tutkimuksen lähtökohtana on, että kuvaamalla laajentumista Euroopan yhdistymisenä pyrittiin ennen kaikkea legitimoimaan laajentumista sekä EU-jäsenvaltioissa että ehdokasvaltioissa. Metaforan avulla laajentumisprosessia myös epäpolitisoitiin. Tarkastelen metafora-analyysin ja narratologian avulla Verts/ALE-ryhmän edustajien puhetta parlamentissa. Analysoin puheessa usein käytettyjä metaforisia ilmaisuja pääasiassa George Lakoffin ja Mark Johnsonin kognitiivisen metaforateorian avulla. Tämän jälkeen hahmotan ryhmän puheenvuoroissa muodostunutta kertomusta Euroopan yhdistymisestä hyödyntäen Hayden Whiten ja Nortfrop Fryen narratiiviteorioita. Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että ryhmän argumentoinnissa EU sijoitettiin metaforisten ilmaisujen avulla Eurooppaa muokkaavaksi toimijaksi, jolla oli valta vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen. Eurooppaa kuvattiin tilan, liikkeen ja valtapositioiden avulla. Ryhmän argumentoinnista oli tulkittavissa kolmoisnarratiivirakenne, jonka avulla hahmotettiin pidempiaikaista Euroopan yhdistymisen kertomusta. Kertomuksen avulla pyrittiin oikeuttamaan laajentumista, mutta ennen kaikkea vaikuttamaan EU:n policyyn laajentumisprosessissa. EU:n laajentuminen ilmeni ryhmän argumentoinnissa mahdollisuutena voimakkaamman ja paremman Euroopan muokkaamiseen. fi
dc.format.extent 122 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Euroopan unioni
dc.subject.other Euroopan parlamentti
dc.subject.other Euroopan vihreät ja vapaa-allianssi -ryhmä
dc.title Kohti todellista Eurooppaa? : Euroopan vihreiden ja vapaa-allianssi -ryhmän kertomus Euroopan yhdistymisestä EU:n laajentumista koskevissa Euroopan parlamentin keskusteluissa vuosina 1999-2003
dc.title.alternative Euroopan vihreiden ja vapaa-allianssi -ryhmän kertomus Euroopan yhdistymisestä EU:n laajentumista koskevissa Euroopan parlamentin keskusteluissa vuosina 1999-2003
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210242767
dc.subject.ysa 1999-2003
dc.subject.ysa laajeneminen
dc.subject.ysa turvallisuus
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa metafora
dc.subject.ysa narratologia
dc.subject.ysa argumentointi
dc.subject.ysa Eurooppa
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-24T05:31:34Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record