Vastuu henkilöstön työhyvinvoinnista yksityisen ja julkisen sektorin johtajien näkökulmasta : haastattelututkimus pk-yrityksissä ja kunta-alan organisaatioissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Poti, Elina
dc.date.accessioned 2012-10-23T11:36:52Z
dc.date.available 2012-10-23T11:36:52Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233233
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210232760 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40066
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on sekä teoreettisen että empiirisen tarkastelun avulla selvittää johdon kokemaa vastuuta henkilöstön työhyvinvoinnista. Tutkimuksen lähtöajatuksena on, että työelämän muuttumisen myötä johdon toimintaan kohdistuu yhä enemmän odotuksia henkilöstön työhyvinvoinnin suhteen. Tavoitteena on selvittää, miten johto itse kokee sille asetetun vastuun ja omat vaikutusmahdollisuutensa henkilöstön työhyvinvoinnin suhteen. Tarkoituksena on tutkia erityisesti sitä, millaisia eroavaisuuksia yksityisen ja julkisen sektorin esimiesten näkemyksissä esiintyy. Teoreettisesti vastuun käsitettä lähestytään yhteiskuntavastuun avulla. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista voidaan pitää osana yhteiskuntavastuun sosiaalista ulottuvuutta. Lisäksi tutkimuksessa sivutaan myös muiden yhteiskuntavastuun osa-alueiden, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvän vastuun kokemista. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että johdon toiminta vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin. Hyvinvoiva ja vastuunsa kantava organisaatio on usein myös taloudellisesti tuottava. Tämän tutkimuksen empiirinen osuus koostuu kymmenen esimiehen haastattelusta yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tutkimustulokset osoittavat, että molemmilla sektoreilla johto kokee suurta vastuuta henkilöstön työhyvinvoinnista. Yksityisellä sektorilla johto koki voivansa vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin huomattavasti enemmän kuin julkisella sektorilla. Omistajuus näyttäisi vaikuttavan merkittävästi yrittäjien kokemaan vastuuseen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiinsa. Johdon lisäksi myös työntekijöiden tulisi ottaa vastuuta omasta ja koko työyhteisön työhyvinvoinnista, ja johto toivookin, että alaistaitoihin kiinnitettäisiin aiempaa enemmän huomiota. fi
dc.format.extent 140 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Johtaminen
dc.subject.other yhteiskuntavastuu
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.subject.other julkinen sektori
dc.subject.other yksityinen sektori
dc.subject.other uusi julkisjohtaminen
dc.subject.other omistajuus
dc.title Vastuu henkilöstön työhyvinvoinnista yksityisen ja julkisen sektorin johtajien näkökulmasta : haastattelututkimus pk-yrityksissä ja kunta-alan organisaatioissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210232760
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa yhteiskuntavastuu
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa julkinen sektori
dc.subject.ysa yksityinen sektori
dc.subject.ysa omistajuus
dc.subject.ysa kunta-ala
dc.subject.ysa pienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysa henkilöstö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.contributor.oppiaine yrittäjyys fi
dc.contributor.oppiaine Entrepreneurship en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-23T11:36:52Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record