Taidemaailman tulokkaan vastaanotto : kriittinen diskurssianalyysi Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista kuvataiteilijoista Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäkinen, Riikka
dc.date.accessioned 2012-10-22T11:10:54Z
dc.date.available 2012-10-22T11:10:54Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233030
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210222748 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40054
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin ulkomaalaistaustaiset kuvataiteilijat ja heidän taiteensa tulee representoiduksi Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla julkaistuissa näyttelyarvioissa. Tutkimuksen aineiston muodostaa Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla 1.1.2004- 31.5.2005 ilmestyneet ulkomaalaistaustaisten kuvataiteilijoiden taidenäyttelyistä kirjoitetut näyttelyarviot. Tutkimuksen analyysimenetelmänä toimii kriittinen diskurssianalyysi ja erityisesti Norman Fairclough'n luoma kriittisen diskurssianalyysin viitekehys, joka perustuu viestintätilanteen näkemiseen kolmitasoisena kokonaisuutena. Tutkielman alussa käytävä laaja käsitteellinen pohdinta toimii myöhemmin tekemäni kriittisen diskurssianalyysini taustalla vaikuttavina etukäteisoletuksina. Kriittisen diskurssianalyysin avulla olen tunnistanut aineistosta kuusi diskurssia, jotka olen nimennyt taiteen ja taiteilijuuden, taiteen ja taiteilijuuden kyseenalaistamisen, suvaitsevan suomalaisuuden, hybrisyyden ja eksotisoinnin diskursseiksi. Näen diskurssien muotoutuvan aineistoni perusteella joko taiteen kentän asettamien kriteerien tai suomalaisuuteen eri tasoilta heijastavien näkökulmien kautta. Taiteen ja taiteilijuuden diskurssissa ja taiteen ja taiteilijuuden kyseenalaistavassa diskurssissa ulkomaalaistaustainen kuvataiteilija representoituu joko taiteen kentälle pääsylle asetetut kriteerit täyttävänä taiteilijana tai ”harrastelijana”, jonka taide ja taiteilijuus kyseenalaistetaan. Suhde suomalaisuuteen luo toisen diskursseja yhdistävän joukon, jossa suomalaisuus representoituu ja hahmottuu joko sitä uudistavan hybridisyyden, suvaitsevaisuuteen kannustavan suomalaisuuden, kaksisuuntaisen etnisen peilauksen tai eksotisoinnin kautta. Diskursseista hegemoniseen asemaan nousevat aineistoni perusteella suvaitsevan suomalaisuuden ja taiteen ja taiteilijuuden diskurssit. fi
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Helsingin Sanomat
dc.title Taidemaailman tulokkaan vastaanotto : kriittinen diskurssianalyysi Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista kuvataiteilijoista Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210222748
dc.subject.ysa kuvataiteilijat
dc.subject.ysa ulkomaalaiset
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa media
dc.subject.ysa kuvataide
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-22T11:10:55Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record