Samaa suuntaa hakemassa? : työmarkkinat ja regiimit puolalaisten poliittisten ryhmien vaaliohjelmissa vuoden 2007 parlamenttivaalien alla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laine-Zamojski, Samuli
dc.date.accessioned 2012-10-22T06:42:54Z
dc.date.available 2012-10-22T06:42:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232983
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210222739 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40047
dc.description.abstract Tutkielman tarkoitus on selvittää, minkälaisia näkökulmia työmarkkinoista sisältävät Puolan vuoden 2007 ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin osallistuneiden neljän suurimman poliittisen ryhmittymän vaaliohjelmat. Tarkoituksena on tarkastella Laki ja oikeus - puolueen, Kansalaisfoorumin, Talonpoikaispuolueen ja Vasemmisto ja demokraatit - koalition työmarkkinapolitiikan linjauksia ja taustoittaa esille nousevat teemat siten, että puolalainen konteksti ja puolalaisen yhteiskunnan nykytila liittyen työmarkkinoihin hahmottuu mahdollisimman hyvin myös ennen aiheeseen tutustumattomalle. Tutkielman tarkoituksena on myös tuottaa suomenkielistä tietoa Puolan työmarkkinoiden tilanteesta. Tutkielman näkökulma liittää puolalaisten poliittisten ryhmittymien vaaliohjelmat hyvinvointivaltiokeskusteluun. Keskeisessä osassa tutkielmaa ovat Gøsta Esping- Andersenin hyvinvointivaltioregiimiteoria sekä Duncan Gallien ja Serge Paugamin työttömyysturvaregiimejä käsittelevä näkökulma. Tutkielmassa pyritään löytämään vastauksia siihen, minkä regiimin suunnan kukin poliittisista ryhmittymistä näkee ideaaliksi puolalaisessa työmarkkinapolitiikassa. Tutkielman metodina on käytetty teemoittelua ja teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Tutkielman aineiston muodostavat neljän poliittisen ryhmittymän vaaliohjelmat, sekä pääasiassa puolalainen aiheeseen liittyvä tutkimus ja kirjallisuus. Tutkielman lähtökohtana on ollut käyttää mahdollisimman paljon puolalaista ja puolankielistä kirjallisuutta. Tutkielman tulokset osoittava, että tutkielmassa mukana olleiden kolmen puolueen ja yhden vaalikoalition vaaliohjelmissa olevat Puolan työmarkkinoihin liittyvät teemat eivät eroa suuresti toisistaan, vaikka painotuseroja syntyykin. Vaaliohjelmien peilaaminen erilaisten hyvinvointivaltiomallien kautta antaa myös hyvin samansuuntaisen tuloksen. Kaikkien poliittisten ryhmittymien tavoitteena on vahvistaa Puolan sijoittumista Keski- Euroopassa vallitsevassa hyvinvointivaltiomallissa, vaikka varsinkin vasemmiston ja liberaalin oikeiston esittämä retoriikka ei sitä aina anna olettaakaan. Bismarckilaisen hyvinvointivaltiomallin juuret, voimakas katolilainen eetos ja post-kommunistinen kielteinen suhtautuminen liian hallitsevaan valtion rooliin ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat suurimmin puolalaisen työmarkkinapolitiikan sijoittumiseen perinteisissä regiimeihin perustuvissa hyvinvointivaltiojaotteluissa. fi
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other työmarkkinat
dc.subject.other hyvinvointivaltio
dc.subject.other post-kommunismi
dc.subject.other transformaatio
dc.subject.other vaaliohjelmat
dc.subject.other puola
dc.title Samaa suuntaa hakemassa? : työmarkkinat ja regiimit puolalaisten poliittisten ryhmien vaaliohjelmissa vuoden 2007 parlamenttivaalien alla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210222739
dc.subject.ysa politiikka
dc.subject.ysa työmarkkinat
dc.subject.ysa työmarkkinapolitiikka
dc.subject.ysa hyvinvointivaltio
dc.subject.ysa vaaliohjelmat
dc.subject.ysa työllisyys
dc.subject.ysa parlamenttivaalit
dc.subject.ysa Puola
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-22T06:42:54Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record