Scaffolding adult immigrant students in an EFL lesson

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Razgulina-Lytsy, Viktorija
dc.date.accessioned 2012-10-19T07:04:49Z
dc.date.available 2012-10-19T07:04:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232896
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40039
dc.description.abstract Oppimisprosessi on luonteeltaan enemmänkin sosiaalinen kuin yksilöllinen. Tämä lähestymistapa on hyödyllinen myös aikuisille maahanmuuttajaopiskelijoille, koska sosiokulttuuriseen näkemykseen perustuvassa oppimisympäristössä he oppivat sekä oppiainetta että perehtyvät yhteiskunnan kulttuuriin, johon he sopeutuvat turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä muiden seurassa. Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppiminen on opettajan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen seuraus, joka tapahtuu opiskelijoiden lähikehityksen vyöhykkeellä (the zone of proximal development, ZPD). Lähikehityksen vyöhyke on oppimisen todellisen kehitystason ja potentiaalisen kehitystason välinen ero. Toisin sanoen sosiaalisen kanssakäymisen seurauksena opettajan tai toisen opiskelijan kanssa, opiskelija vähitellen oppii itse säätelemään omaa toimintaansa. Jotta opiskelija saavuttaisi oman säätelemistasonsa, opettajan antama oikea-aikainen tuki (scaffolding) opiskelijoita ohjaavassa opetuksessa on tärkeä kielen oppimiselle. Luokkaympäristössä oikea-aikainen tuki tarkoittaa opettajan ohjausta, jonka avulla opiskelija vähitellen pystyy itse suorittamaan annetun oppimistehtävän ja rakentamaan vastauksen. Tämä tutkielma pyrki vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Millaisia strategioita, eli millaisia keinoja ja mihin tarkoituksiin, vieraan kielen opettaja käyttää suunnitteluvaiheessa tavoitteenaan opiskelijoiden oikea-aikainen tukeminen? 2) Miten oikea-aikainen tukemisprosessi toteutuu vieraan kielen opettajan ja opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa opettajajohtoisessa luokkahuoneympäristössä? 3) Millaisia strategioita opettaja käyttää antaessaan opiskelijoille oikea-aikaista tukea? Tutkielma toteutettiin kuvailevana tapaustutkimuksena, johon osallistui 11 aikuista englantia vieraana kielenä opiskelevaa maahanmuuttajaopiskelijaa, jotka opiskelevat ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa varten, ja heidän englannin kielen opettajansa. Tutkielman aineistona oli seitsemän kahtena peräkkäisenä päivänä äänitettyä ja videonauhoitettua englannin kielen oppituntia. Niiden lisäksi opettajaa haastateltiin havainnoitujen oppituntien jälkeen ja haastattelu äänitettiin. Haastattelu litteroitiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Myös yksi oppitunti valittiin satunnaisesti litterointia ja laadullista vuorovaikutusanalyysia varten. Tulokset osoittivat, että oppituntien suunnittelun edellytyksenä ovat opiskelijoiden tarpeet ja kurssin tavoitteet. Oikea-aikaisen tuen suunnittelu perustuu tehtävien valintaan ja niiden järjestykseen, jossa edellisten tehtävien suorittaminen antaa pohjan seuraavien tehtävien suorittamiseen. Opettajan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen aikana opettaja käytti useita strategioita antaessaan opiskelijoille oikea-aikaista tukea, ja sen prosessin aikana sekä opettaja että opiskelijat olivat aktiivisia osallistujia. Tulokset myös osoittivat, että antaessaan oikea-aikaista tukea opettaja käytti monipuolisia keinoja erilaisiin tarkoituksiin. Sen lisäksi opettajan käyttämien strategioiden havaittiin muodostavan kokonaisuuden, jossa tuki oli monipuolinen ja joustava opiskelijoiden tarpeiden mukaan ja liiallista tukea vältettiin.
dc.format.extent 166 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other EFL teaching
dc.subject.other sociocultural theory
dc.subject.other scaffolding
dc.subject.other adult immigrant learners
dc.subject.other scaffolding strategies
dc.subject.other interview
dc.subject.other interaction analysis
dc.title Scaffolding adult immigrant students in an EFL lesson
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210192732
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa kielen oppiminen
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa sosiokulttuurinen teoria
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2012-10-19T07:04:49Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record