Huumeidenkäyttöön ja huumeriippuvuuteen liittyvä avuntarve perheessä : Irti huumeista-yhdistyksen "Perheessä on voimaa" -projektin (2002-2004) arviointi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jussila, Aino
dc.date.accessioned 2012-10-18T09:47:27Z
dc.date.available 2012-10-18T09:47:27Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232783
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210182721 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40029
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, miten Irti Huumeistayhdistyksen Perhetyönkeskuksen toiminnalla, joka toteutui ”Perheessä on voimaa”- projektina, voitiin vastata pääkaupunkiseudun asiakkaiden palvelutarpeeseen ja myös miten projektiorganisaatio toimi ja onnistui tehtävässään. Projekti toteutui pääasiassa raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. Tutkimusaineistona olivat 19 perheenjäsenen kokemukset huumeilmiön kanssa elämisestä. Haastatelluista aikuisikäisistä anonyymeistä vastaajista 14 oli huumeita käyttämättömiä läheisiä ja viisi huumeiden käyttäjää. Aineiston kokosin Helsingissä teemahaastattelulla ja laadullista analyysiä tein sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Perhetyönkeskuksen asiakaslähtöinen toimintatapa oli hyödynnettävissä ennakoidulla tavalla. Monissa perheissä huumeongelma oli kestänyt vuosia, mistä oli syntynyt yksilö- ja perheterapian tarvetta. Vertaistukiryhmissä osallistuvat kokivat voivansa keskustellen purkaa tunteitaan, saada näin tukea jaksamiseen ja otetta elämään. Huumeidenkäytön seuraamukset, jotka olivat johtaneet avun hakemiseen olivat seuraavia: normaalit arkirutiinit hävisivät, monet vanhemmat kadottivat autonomiansa ja auktoriteettiasemansa ja kokivat epäonnistuneensa vanhempina, sosiaaliset, taloudelliset ja terveydelliset riskit olivat ilmeisiä, myös yhteydenpito sisaruksiin ja sukulaisiin saattoi lakata ja tulevaisuuteen suuntautuminen kävi epävarmaksi. Projektissa ei saavutettu kaikkia sille asetettuja tavoitteita, sillä taustaorganisaatio joutui kesken kolmivuotisen toimintakauden rahoituskriisiin, minkä johdosta se joutui supistamaan voimakkaasti toimintaansa eikä voinut vuonna 2004 enää taloudellisesti tukea Perhetyönkeskusta. Tämä merkitsi työntekijöiden lomauttamista joksikin aikaa, jolloin asiakassuhteet katkesivat. Merkittävintä oli se, että Perhetyönkeskuksen malli matalan kynnyksen yksikkönä jäi elämään ja voi palvella huumeiden käyttäjiä ja perheitä. Perhetapaamisia järjestettiin eri kokoonpanoin asiakkaiden tarpeiden mukaan. fi
dc.format.extent 90 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Irti huumeista (yhdistys)
dc.title Huumeidenkäyttöön ja huumeriippuvuuteen liittyvä avuntarve perheessä : Irti huumeista-yhdistyksen "Perheessä on voimaa" -projektin (2002-2004) arviointi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210182721
dc.subject.ysa huumeet
dc.subject.ysa käyttö
dc.subject.ysa huumeriippuvuus
dc.subject.ysa arviointi
dc.subject.ysa huumepolitiikka
dc.subject.ysa perhetyö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-18T09:47:28Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record