Draama ja toiminnalliset menetelmät ohjausvuorovaikutuksen tukena

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ärväs, Tarja
dc.date.accessioned 2012-10-18T04:50:05Z
dc.date.available 2012-10-18T04:50:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232740
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210182715 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40023
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ohjaajien käsityksiä draamasta ja toiminnallisista menetelmistä sekä etsiä vastauksia kysymyksiin, mitä draaman ja toiminnallisten menetelmien käyttäminen vaatii, ja mitä annettavaa menetelmillä on ohjaukseen ja ohjaustilanteessa oleville ihmisille? Toivon, että työni herättelee pohtimaan draaman, toiminnallisuuden ja yleensäkin luovuuden antia ohjausvuorovaikutukseen sekä miettimään hyvän vuorovaikutuksen lähtökohtia. Sovellan tutkimuksessani fenomenografista tutkimusotetta. Fenomenografia on aineistolähtöinen lähestymistapa: kuvaan työssä draamaa ja toiminnallisia menetelmiä eri taustayhteisöistä tulevien ohjaajien käsitysten kautta. Aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluilla ja haastateltavina olivat neljä draamaa ja toiminnallisia menetelmiä työssään käyttävää tai työkseen tekevää ohjaajaa. Fenomenografisessa lähestymistavassa analyysi perustuu aineistoon. Tutkija ottaa tutkittavien paikan yrittäen nähdä ilmiön ja tilanteen heidän silmillään. Kiinnostus kohdistuu tutkittavien käsityksiin ja oletuksiin. Tutkimukseni tulosten mukaan draaman ja toiminnallisten menetelmien ydin löytyy menetelmiin liittyvästä toimintakulttuurista. Se pitää sisällään ohjaajien ihmiskäsityksen ja arvot, tietynlaisen tavan ajatella, joka puolestaan näkyy tietynlaisena tapana toimia. Lähtökohtana on ihmisen näkeminen kehollisena, tuntevana ja kokevana. Ihmiskäsitys konkretisoituu draamallisissa ja toiminnallisissa menetelmissä, joissa työvälineinä ovat osallistujien kehot, ilmaisu ja kokemukset. Ohjausvuorovaikutus poikkeaa perinteisestä ohjaajajohtoisesta toiminnasta, ohjaaja ja ohjattavat nähdään samanarvoisina. Tavoitteena on toiminnan, dialogin ja reflektion kautta auttaa osallistujia itse oivaltamaan asioita. Haastateltavat näkivät draaman ja toiminnalliset menetelmät voimaannuttavina, uusille näkökulmille, toimintatavoille ja mahdollisuuksille avaavina menetelminä. fi
dc.format.extent 70 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ohjaus
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.subject.other draama
dc.subject.other toiminnalliset menetelmät
dc.title Draama ja toiminnalliset menetelmät ohjausvuorovaikutuksen tukena
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210182715
dc.subject.ysa ohjaus
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa draamakasvatus
dc.subject.ysa toiminnalliset menetelmät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Fenomenografia
dc.date.updated 2012-10-18T04:50:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record