"Miksi sä et luota?" : sisäisten positioiden merkitys pariskunnan välisessä vuorovaikutuksessa masennuksen pariterapiassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kirsi, Juhana
dc.contributor.author Korpela, Mikko-Juhani
dc.date.accessioned 2012-10-17T11:33:20Z
dc.date.available 2012-10-17T11:33:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233229
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40021
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210172713 en
dc.description.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ollut tarkastella sisäisten positioiden merkitystä pariskunnan välisen vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen kehittymisessä masennuksen pariterapiassa. Erityisenä tutkimuskohteena on ollut selvittää, miten sisäiset positiot vaikeuttavat yhteisymmärryksen muodostumista pariskunnan välisissä dialogeissa. Tutkielman kontekstina toimivat pariterapiassa tapahtuneet pariskunnan väliset konfliktitilanteet. Teoreettisina lähtökohtina tälle tutkimukselle ovat toimineet Hubert Hermansin Dialogical Self -teoriaan pohjautuvat ajatukset sisäisistä positioista ja Jaakko Seikkulan ym. ajatukset dialogisuuden merkityksestä pariterapeuttisissa keskusteluissa. Tutkimuksen aineisto koostuu yhden pariskunnan (Matti ja Maija) 25 terapiaistuntoa sisältävästä pariterapiaprosessista, josta jatkoanalyysin kohteeksi valikoitui kolme istuntoa. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Dialogiset ja Narratiiviset Prosessit Masennuksen Pariterapiassa -tutkimushanketta. Menetelmänä tutkimuksessa on käytetty aineiston alustavaan tarkasteluun Seikkulan ym. kehittämää Dialogical Methods for Investigations of Happenings of Change -menetelmää ja lopulliseen mikroanalyyttiseen tarkasteluun soveltuvilta osin Hermansin kehittämää Personal Position Repertoire -menetelmää. Mikroanalyysin tuloksena pariterapiaprosessista löydettiin Matin vallitseva parisuhteen asiantuntija -positio ja Maijan vallitseva parisuhteen autettava -positio sekä näille vaihtoehtoiseksi muodostuneet Matin oman elämänsä eläjä ja Maijan oman äänensä esiintuoja -vastapositiot. Aineiston pohjalta keskeisenä havaintona voidaan todeta, että erimielisyyksiä konfliktitilanteissa pariskunnan välille syntyi erityisesti silloin, kun Matti on keskusteluissa positioitunut parisuhteen asiantuntija -positioon ja Maija oman äänensä esiintuoja -positioon. Yleistäen voidaan havaita, että vallitsevan position ja vastaposition kohdatessa vuorovaikutustilanteessa henkilöiden välisen yhteisymmärryksen syntyminen vaikeutuu. Jatkotutkimusta tarvitaankin paremman ymmärryksen saavuttamiseksi vuorovaikutuksen taustalla vaikuttavista sisäisistä positioista ja soveltamalla näin saatua tietoa toimivamman vuorovaikutuksen edesauttamiseksi pariterapeuttisissa keskusteluissa.
dc.format.extent 29 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sisäiset positiot
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.subject.other dialogisuus
dc.subject.other konfliktitilanteet
dc.subject.other masennus
dc.subject.other pariterapia
dc.title "Miksi sä et luota?" : sisäisten positioiden merkitys pariskunnan välisessä vuorovaikutuksessa masennuksen pariterapiassa
dc.title.alternative Sisäisten positioiden merkitys pariskunnan välisessä vuorovaikutuksessa masennuksen pariterapiassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210172713
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.subject.ysa konfliktit
dc.subject.ysa masennus
dc.subject.ysa pariterapia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-10-17T11:33:21Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record