Yhdenvertaisuutta, omanarvontuntoa ja yhdessä tukemista : erityisen tuen moniammatillinen ohjausmalli lukivaikeuden kysymyksiin Mynämäen lukiossa : yksin puurtamisesta kohti vertaistukea ja moniasiantuntijuutta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ala-Krekola-Suni, Anu
dc.date.accessioned 2012-10-14T19:36:08Z
dc.date.available 2012-10-14T19:36:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1796-4717.
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232433
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210142675 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39985
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Ala-Krekola-Suni, Anu Yhdenvertaisuutta, omanarvontuntoa ja yhdessä tukemista. Erityisen tuen moniammatillinen ohjausmalli lukivaikeuden kysymyksiin Mynämäen lukiossa. Yksin puurtamisesta kohti vertaistukea ja moniasiantuntijuutta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjauksen koulutus ja tutkimus, 2012, 63 s. Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä. Lukiolaisten ja lukioon tulevien joukko on 2000-luvun aikana heterogeenistynyt. Lukioon hakeutuu yhä suurempi joukko opiskelijoita, joilla on oppimiseen liittyviä haasteita tai pulmia. Vuonna 2005 annettu asetus ylioppilastutkinnosta huomioi erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, esimerkiksi lukivaikeutiset opiskelijat, mahdollistamalla yksilöllisiä koejärjestelyjä ja erityistä tukea ylioppilastutkinnon suorittamiseksi. Tämän hankkeen tausta-ajatuksena on ohjauksen palvelujärjestelyjen tarkasteleminen muuttunutta lukiokulttuuria vasten, jotta opiskelijat olisivat opintojensa suorittamisen suhteen lukion opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Lukivaikeus aiheuttaa selvän ohjaustarpeen; opiskelijat kaipaavat sekä pedagogista että sosio-emotionaalista tukea. Hankkeen puitteissa selvitetään lukivaikeuden etiologiaa, oireita ja niiden nostattamaa ohjaustarvetta. Ohjaustarve kytketään lukion opinto-ohjausta koskevaan lainsäädäntöön ja ohjauksen valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä nostetaan esiin lukion opinto-ohjauksen opetussuunnitelman taustalla vaikuttavia teoreettisia lähtökohtia. Opetussuunnitelman taustalla on nähtävissä erityisesti holistinen opiskelijakeskeinen ohjausmalli, sosiodynaamisen, ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen ohjauksen maailma. Tämän viitekehyksen puitteissa ja Mynämäen lukiossa keväällä 2012 kerätyn tapaustutkimuksellisen orientaation kaltaisen kyselyaineiston pohjalta rakennetaan henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmänohjauksen synteesiä moniammatillisessa ohjauksen palvelujärjestelmässä erityisen tuen kysymyksiin. Hankkeen lähtökohtana on luoda pohjaa ohjauksen käytännön kehittämistyölle Mynämäen lukiossa. Tarkastelunäkökulmana on erityisen tuen ohjauksen palvelujärjestelyt ja niiden moniammatillinen uudelleenorganisointi lukivaikeuden kysymyksissä. Vertaistuen kysymykset ovat uudessa ohjausmallissa olennaisia. Ohjauksen kehittäminen ja kehittyminen oppilaitoksessa vaatii toimintapoliittista muutosta. Moniammatillisen työkulttuurin syntyminen ja vakiintuminen on pitkällinen prosessi ja siinä tarvitaan tiimityötä. Hankkeessa esitettävä ohjausmalli on siis ainoastaan lähtökohta kehittyvälle ohjaukselle. Vasta yhteisen työn tuloksena uudistuva ohjauskulttuuri voi löytää todellisen muotonsa.
dc.format.extent 62 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
dc.relation.ispartofseries Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other opinto-ohjaus
dc.subject.other holistinen opiskelijakeskeinen ohjausmalli
dc.subject.other sosiodynaaminen ohjaus
dc.subject.other ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut ohjaus
dc.subject.other moniammatillinen ohjauksen palvelujärjestelmä
dc.subject.other lukivaikeus
dc.subject.other erityinen tuki
dc.title Yhdenvertaisuutta, omanarvontuntoa ja yhdessä tukemista : erityisen tuen moniammatillinen ohjausmalli lukivaikeuden kysymyksiin Mynämäen lukiossa : yksin puurtamisesta kohti vertaistukea ja moniasiantuntijuutta
dc.title.alternative Erityisen tuen moniammatillinen ohjausmalli lukivaikeuden kysymyksiin Mynämäen lukiossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210142675
dc.subject.ysa opinto-ohjaus
dc.subject.ysa ohjaus
dc.subject.ysa lukihäiriöt
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.ysa palvelujärjestelmät
dc.subject.kota 516 fi
dc.type.dcmitype Text en
dc.date.updated 2012-10-14T19:36:08Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record