Finnish EFL learners' perceptions on errors, corrective feedback and foreign language anxiety

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Renko, Katariina
dc.date.accessioned 2012-10-12T12:03:05Z
dc.date.available 2012-10-12T12:03:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232421
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210122672 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39984
dc.description.abstract Virheiden merkitys vieraiden kielten oppimisessa on tunnustettu aina 1970-luvulta lähtien, jolloin virheet alettiin nähdä välttämättömänä osana kielen ja sen sääntöjen oppimista. Virheiden tekemiseen vieraan kielen opiskelussa liittyy oleellisena osana opettajan oppijoille antama korjaava palaute (corrective feedback). Opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen, jota korjaava palaute osaltaan edustaa, on kuitenkin todettu voivan aiheuttaa oppijoissa ahdistuneisuutta ja pelkoa (anxiety). Tässä tutkielmassa kartoitetaan, millaisia suullisia virheitä suomalaiset yhdeksäsluokkalaiset englannin kielen oppitunneilla tekevät ja miten noloina he niitä pitävät. Tarkoituksena on myös selvittää, miten he suhtautuvat tekemiinsä suullisiin virheisiin ja niihin liittyvään opettajan korjaavaan palautteeseen. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti siihen, kokevatko yhdeksäsluokkalaiset virheet, korjaavan palautteen ja niihin liittyvät kommunikaatiotilanteet ahdistavina ja pelottavina. Tutkimukseen osallistui 100 yhdeksäsluokkalaista, joiden mielipiteitä kartoitettiin kirjallisen kyselyn avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 83 % vastaajista kokee suullisten virheiden tekemisen luokkatilanteessa ahdistavana, vaikkakin enemmistöllä heistä (91 %) ahdistusta esiintyy harvoin tai silloin tällöin. Erityisen ahdistaviksi virheet koetaan opettajan läsnä ollessa, kun taas pari- ja ryhmätyötilanteissa ahdistusta esiintyy vähemmän. Yleisimmät syyt virheiden ahdistavuuteen liittyivät muihin oppilaisiin (nolous, nauraminen, kommentointi) tai opettajaan (arvosanan laskeminen, opettajan ajatukset). Lähes kaikki vastaajat (98%) kuitenkin mieltävät virheet hyödyllisiksi ja oppimista edistäviksi. Korjaavaa palautetta opettajalta toivoo aina tai usein 56 % vastaajista, vaikkakin 80 % vastaajista kokee palautteen hyödylliseksi aina tai usein. Opettajan tuleekin kiinnittää huomiota valitsemiinsa korjaamisstrategioihin, sillä toiset strategiat (elicitation) koettiin huomattavasti ahdistavampina kuin toiset (metalinguistic feedback), mikä voi osaltaan vaikuttaa siihen, että oppilaat eivät halua korjaavaa palautetta, vaikka mieltävätkin sen hyödylliseksi. Vaikka tutkimuksen aineisto on pienehkö, sen tulokset tarjoavat tuoretta tietoa suomalaisten kielenoppijoiden ahdistuneisuudesta ja suhtautumisesta virheisiin ja korjaavaan palautteeseen. Jatkotutkimuksia tarvitaankin eri ikäluokkien osalta, jotta oppilaiden ahdistuneisuuden syistä saadaan lisää tietoa.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Foreign language anxiety
dc.subject.other individual learner differences
dc.subject.other errors
dc.subject.other corrective feedback
dc.title Finnish EFL learners' perceptions on errors, corrective feedback and foreign language anxiety
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210122672
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa virheet
dc.subject.ysa pelko
dc.subject.ysa palaute
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2012-10-12T12:03:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record