Performatiivinen sukupuoli ja heteronormatiivisuuden kritiikki : Judith Butlerin feministisen teorian poliittinen luenta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mankki, Laura
dc.date.accessioned 2012-10-12T09:25:30Z
dc.date.available 2012-10-12T09:25:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232367
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39974
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210122669 en
dc.description.abstract Tutkielmani käsittelee amerikkalaisen feministiteoreetikon, filosofin ja politiikan tutkijan Judith Butlerin (s.1956) käsitystä sukupuolesta performatiivisena. Lähtökohdakseni otan Butlerin feministisen teorian poliittisen luennan. Performatiivinen sukupuoli tarkoittaa, että toistaessamme sukupuolta niin ruumiillisten eleiden kuin kielen kautta me samalla rakennamme normatiivista käsitystä sukupuolesta. Butler kritisoi tätä normatiivisuutta heteroseksuaalisuuden normalisoinnista. Hän esittää, että heteronormi toistuu myös feministisessä teoriassa biologinen/sosiaalinen sukupuolijaottelun seurauksena. Butler myös väittää, että normatiiviset kuvaukset miehestä ja naisesta tukevat usein kyseistä mallia. Näin ollen esimerkiksi intersukupuoliset seksuaalisuuden käytännöt ja muodot eivät ole hyväksyttäviä tai ymmärrettäviä sukupuolen malleja, sillä ne eivät toista oikein kyseistä heteronormia. Butler kuvaa sukupuolen prosessuaalista rakentumista kiinnittämällä huomion nimenomaan vallan normatiivisuuteen. Työni rakentuu kahden toisiaan resonoivan tason välityksellä niin, että yhtäältä tuon esille Butlerin kritiikin välineet ja kohteet, ja toisaalta kiinnitän huomion Butlerin politisoinnin tyyliin. Tuon työssäni esille kuinka Butler rakentaa heteronormatiivisuutta kritisoivan mallinsa toistaen teoreetikoiden, kuten Michel Foucault’n ja J.L. Austinin sekä Jacques Derridan näkemyksiä vallasta ja kielestä. Olen rajannut työni erityisesti kahteen Butlerin teoksista: häneltä eniten lainattuun Gender Trouble (1999/ 1990) -teokseen ja myöhemmin kirjoitettuun Undoing Genderiin (2004). Teksteistä nostamieni teemojen kautta tuon esille Butlerin aseman poliittisena toimijana, joka kyseenalaistaa tiettyjä feministisen teorian lähtökohtia. Tarkastelen Butlerin poliittista toimijuutta retorisointina, jonka kautta hänen kritiikkinsä kohde rakentuu vakuuttavaksi politisoinnin kohteeksi. Käyn läpi Butlerin ja muiden feministien käsitteellistä keskustelua sukupuolen teoretisoinnin mahdollisuuksista feministiselle politiikanteorialle ja sen uudelleen teoretisoinnille. Työni alussa ja lopussa tarkastelen Butlerin ja angloamerikkalaisten feminististen teorioiden suuntauksia yleisemmin, poliittisten tendenssien haastajina ja mahdollisuuksina yhä rakentavammalle sukupuolijaotteluiden poliittiselle kritiikille. fi
dc.format.extent 120 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Butler, Judith
dc.subject.other feministinen teoria
dc.title Performatiivinen sukupuoli ja heteronormatiivisuuden kritiikki : Judith Butlerin feministisen teorian poliittinen luenta
dc.title.alternative Judith Butlerin feministisen teorian poliittinen luenta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210122669
dc.subject.ysa sukupuoli
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa kieli
dc.subject.ysa heteronormatiivisuus
dc.subject.ysa performatiivisuus
dc.subject.ysa hegemonia
dc.subject.ysa poliittisuus
dc.subject.ysa feministinen tutkimus
dc.subject.ysa feministit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-12T09:25:30Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record