Yhteisöviestinnän opiskelijoiden asenteet yksityisyyden hallintaa kohtaan Facebookissa työelämäkontekstissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rantala, Mikko
dc.date.accessioned 2012-10-12T05:44:48Z
dc.date.available 2012-10-12T05:44:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232304
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39967
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210122665 en
dc.description.abstract Tällä tutkielmalla pyritään selvittämään, miten Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän opiskelijat suhtautuvat yksityisyyden hallintaan sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebookissa. Tutkielmasta saadaan hyödyllistä uutta tietoa yhteisöviestinnän opiskelijoista sekä heidän asenteistaan yksityisyyteen sosiaalisessa mediassa. Yksityisyyden hallintaa käsitellään työelämän kontekstissa. Yksityisyyden hallintaan liittyvää problematiikkaa peilataan Communication Privacy Management -teoriaan (CPM) ja toisaalta myös sosiaalisen pääoman tutkimustraditioon. Yksityisyyden hallinta ja sosiaalinen pääoma muodostavat tutkimuskirjallisuuden perusteella mielenkiintoisen jännitteen, jota tutkielmassa myös esitellään. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään muun muassa diginatiiveihin liittyvää kirjallisuutta. Tutkielman empiriaosuus toteutettiin määrällisenä kyselytutkimuksena. Kysely sisälsi asenneväittämiä, jotka muodostettiin CPM-teorian pohjalta. Taustamuuttujina kyselyssä oli muun muassa kysymyksiä vastaajien Facebookin käyttötottumuksista. Tulosten perusteella valtaosa yhteisöviestinnän opiskelijoista ei pidä Facebookia sellaisena sosiaalisen median kanavana, jossa he pyrkisivät luomaan omaa ammattilaisprofiiliaan tulevaa työelämää varten. Toisaalta työelämän Facebook-verkostoituminen näyttäisi riippuvan myös siitä, kuka tekee aloitteen verkostoitumiselle: yli kaksi kolmesta hyväksyisi työelämän tuttavan kaveripyynnön, mutta alle puolet voisi olla asiassa itse aloitteellisia. Yhteisöviestinnän opiskelijat myös uskovat, että he eivät välttämättä pysty kontrolloimaan työhön liittyvää tietoa sen julkaisemisen jälkeen Facebookissa. Tämä voi olla yksi merkittävä syy sille, ettei Facebookia koeta tulosten valossa työelämän kannalta luontevaksi sosiaalisen median kanavaksi. Tästä huolimatta yhteisöviestinnän opiskelijat eivät ole huolissaan siitä, että työelämän kaverit kyttäisivät heitä Facebookissa. Tutkimustulosta voidaan selittää CPM-teorian avulla: jo kertaalleen ns. kollektiivisten yksityisyyden rajojen sisäpuolelle hyväksyttyjä henkilöitä kohtaan täytyy vallita ainakin jonkin asteinen luottamus. Vain harva yhteisöviestinnän opiskelija kommentoi ”laskelmoidusti” työelämään liittyvien tuttaviensa päivityksiä tai profiilia vain saadakseen kyseisen henkilön tutustumaan omaan Facebook-profiiliinsa. Sen sijaan näyttää siltä, että omasta ammatillisesta osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista kerrotaan mieluummin ja mielellään passiivisesti esim. ilmaisemalla ko. asiat omassa Facebook-profiilissa. fi
dc.format.extent 65 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Jyväskylän yliopisto
dc.subject.other diginatiivit
dc.title Yhteisöviestinnän opiskelijoiden asenteet yksityisyyden hallintaa kohtaan Facebookissa työelämäkontekstissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210122665
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa yksityisyys
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa sosiaalinen media
dc.subject.ysa Facebook
dc.subject.ysa työelämä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-12T05:44:48Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record