"Arvoisa herra puhemies! Tällä kelvottomalla linjalla en soisi olevan kansan kannatusta." : kansa Timo Soinin eduskuntapuheissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ihalainen, Teemu
dc.date.accessioned 2012-10-10T10:11:04Z
dc.date.available 2012-10-10T10:11:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232138
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210102648 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39949
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan kansan käsitettä ja analysoidaan sitä, miten Timo Soini käyttää käsitettä ja sen monia ulottuvuuksia hyväkseen puheissaan. ”Kansalla” on monia mahdollisia merkityksiä ja tulkitsen, että sen eri ulottuvuuksia käytetään hyväksi yleisöä suostutellessa ja vakuuttaessa. Tutkimuksessa kansa käsitettä lähestytään kielen näkökulmasta ja sanan käytössä tunnistetaan sen symbolinen ulottuvuus. Kansa on symbolina yhteiskunnallisesti tuotettu merkki, joka ylittää merkin havainnoitsijan ja tulkitsijan yksilöllisen olemassaolon. Symbolisen tulkinnan mukaan kieli on symbolinen järjestelmä, jolloin todellisuus havaitaan ja tulkitaan kielen, sanojen, käsitteiden ja uskomusten kautta. Ihmisten suhde maailmaan on kielen välittämä ja maailma koetaan symbolisesti, käsitteenä. Ihminen eroaakin eläimestä olennaisesti muun muassa siinä, että ihmisellä on kyky luoda merkityksiä. Merkittävä käsite työni kannalta on myös populismi. Populismin tulkitsen Pierre Rosanvallonin tapaan vastademokratian tautina, jolloin populismi ilmenee äärimmäisenä antipoliittisena asenteena, puhtaana epäpoliittisena politiikkana ja loppuun vietynä antipolitiikkana. Populismiin kuuluu myös kansan asettaminen politiikan keskiöön, jolloin kansalla nähdään olevan tahto, joka on tulkittavissa, ja jonka edustajaksi ja puolustajaksi populisti ilmoittautuu. Tutkimuksen aineistona toimivat Timo Soinin eduskunnan täysistunnoissa pitämät puheet vuosilta 2003-2005. Analyysin kohteeksi olen valinnut ne puheet, joissa Soini viittaa eksplisiittisesti kansaan. Aineistoa lähestytään Kenneth Burken identifikaation käsitteen kautta. Burken mukaan retoriikan perinteinen avainnimi suostuttelu on vasta lähtö kohta, josta retoriikan käsite lähtee täydentymään. Identifikaatio liittyy ihmisten samastamiseen, yhteenliittymiseen ja tunnistamiseen. Puhujan voidaan katsoa suostuttelevan yleisöään tyylillisiä identifikaatiota käyttäen kohti yhteisymmärrystä, jossa puhujan ja yleisön intressit näyttäytyvät yhteneväisinä. Tulkitsen, että Soini pyrkii suostuttelemaan yleisöään esittämällä eliitin kansan antiteesinä. Toisaalta Soini pyrki osoittamaan, että Perussuomalaisten ja kansan tavoitteet ovat yhtenäiset. Soini pyrkii esiintymään kansan edun nimissä ja profiloitumaan eräänlaisen objektiivisen edun puolustajaksi, ei niinkään poliittisen pelin pelaajaksi, joka tavoittelee kannatusta itselleen, asialleen tai puolueelleen. fi
dc.format.extent 72 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Soini, Timo
dc.title "Arvoisa herra puhemies! Tällä kelvottomalla linjalla en soisi olevan kansan kannatusta." : kansa Timo Soinin eduskuntapuheissa
dc.title.alternative Kansa Timo Soinin eduskuntapuheissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210102648
dc.subject.ysa kansa
dc.subject.ysa populismi
dc.subject.ysa symbolit
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa kieli
dc.subject.ysa puheet
dc.subject.ysa politiikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-10T10:11:04Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record