Kunnat liitoksessa, kuntademokratia muutoksessa : tutkimus kunnallisen demokratian mahdollisuuksista liitoksen jälkeen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Eskelinen-Fingerroos, Miia
dc.date.accessioned 2012-10-10T09:07:52Z
dc.date.available 2012-10-10T09:07:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232120
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39948
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210102647 en
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka PARAS –hankkeen kautta toteutetut kuntaliitokset vaikuttavat suomalaisen kuntakentän demokratiaan ja sen itsehallinnolliseen luonteeseen. Tutkimuksessani selvitän asukaslautakuntien osaa tässä liitosketjussa. Kuntaliitosten myötä myös kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa oman kuntansa asioiden päätöksentekoon muuttuvat. Tarkoituksena on tarkastella kunnan uutta toimikenttää sekä yhteisöllisessä että poliittis-hallinnollisessa merkityksessä niin, että kunnan monikasvoisuus tulisi esille. Uuden kuntakentän haasteet vaativat kuntia muuttamaan toimintatapojaan ja virkamiesten asema poliittisina toimijoina saattaa vaikuttaa kuntien itsehallinnolliseen mandaattiin. Koska kuntapäättäjät lipuvat kuntakoon kasvaessa kauemmas tavallisesta kuntalaisesta, on uusilla toimielimillä oma paikkansa kunnassa. Yksi tällainen on asukaslautakunta, jonka toimintaa tutkin Nurmossa, joka liittyi Seinäjoen kaupunkiin vuoden 2009 alussa. Tutkimuksessani tuon uudenlaisen näkökulman kuntaliitoksiin sekä demokratiavaatimuksiin suomalaisessa kuntakentässä. Suomalaisen demokratian kivijalkana toimii kuntien itsehallinnollinen asema. Koska tämä asema on tietyillä sektoreilla kyseenalaistettavissa, on kysyttävä miten kehitys saadaan vaihtamaan suuntaa. Tutkimukseni on argumentoiva ja olen käyttänyt työssäni laajasti suomalaisten kunnallisalan tutkijoiden töitä ja pyrkinyt tuomaan käytäntöä mukaan Nurmon asukaslautakunnan jäsenille sekä varajäsenille tekemälläni sähköpostihaastattelulla. Lukiessani tutkimuksia suomalaisen kuntakentän toimivuudesta törmäsin usein vaatimukseen konkreettisen tutkimuksen pulasta, joten halusin tuoda teoreettiseen pohdintaan tätä käytäntöä. Tutkimustulokseni osoittavat, että kuntien on jatkossa tuotava päätöksentekoa lähemmäs kuntalaisia ja uuden paikallisen yhteisöllisyyden on noustava vahvemmin pinnalle, jotta kunnallinen itsehallinto pysyisi legitiiminä jatkossa. Koska kunnallinen äänestysprosentti on laskenut jo useammissa vaaleissa, on asialle tehtävä jotakin. Kuntakokojen kasvaessa kuntalainen kokee päätöksenteon lipuvan hänen sormistaan jonnekin kauas. Tämän kehityksen on loputtava, mikäli tahdomme säilyttää edustuksellisen demokratian. Edustuksellista demokratiaa täydentämään tarjoan suoran demokratian tiukemman määrittelyn mukaista päätöksentekoa, suoraa kansanäänestystä, kunnalliselle päätöksentekotasolle. Uusi, vuorovaikutteinen kunnallinen päätöksenteko on otettava huomioon kuntien toimintaa suunnitellessa. Vanhojen toimintatapojen sijasta on panostettava uuteen, entistä avoimempaan päätöksentekoon joka on ennalta-arvattavaa sekä helposti lähestyttävää. fi
dc.format.extent 94 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other kuntademokratia
dc.subject.other itsehallinnollinen periaate
dc.subject.other PARAS-hanke
dc.subject.other asukaslautakunta
dc.title Kunnat liitoksessa, kuntademokratia muutoksessa : tutkimus kunnallisen demokratian mahdollisuuksista liitoksen jälkeen
dc.title.alternative Tutkimus kunnallisen demokratian mahdollisuuksista liitoksen jälkeen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210102647
dc.subject.ysa demokratia
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa itsehallinto
dc.subject.ysa kunnallishallinto
dc.subject.ysa lähidemokratia
dc.subject.ysa suora demokratia
dc.subject.ysa valta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-10T09:07:52Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record