Empowering tribal women in India : the anti-po(w)erty machine?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tawah, Sanna
dc.date.accessioned 2012-10-10T08:12:00Z
dc.date.available 2012-10-10T08:12:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232114
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210102645 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39946
dc.description.abstract Empowerment -ajattelu eli voimaantuminen on nykyään osa kansainvälisen kehitysyhteistyön kaikkia tasoja ja voimaantumis -ideologia ohjaa yhä enenevämmässä määrin myös paikallistason kehitystyötä. Tämä monitieteinen, laadullinen tutkimus on toteutettu Intiassa vuonna 2005 ja osittain vuonna 2006. Tutkimus arvioi yhden intialaisen ei-valtiollisen järjestön toteuttamaa empowerment -koulutusta, jota on tarjottu Bhil -kansan naisille osana järjestön kylärahasto-ohjelmaa. Tutkimuksessa pohditaan, millä tavalla voimaantumisaatteen tarpeellisuutta perustellaan ja millä tavalla se ymmärretään kansalaisyhteiskuntajärjestössä, sekä millä tavalla voimaantumiskoulutus vaikuttaa bhilnaisten elämään. Tutkimuksessa myös käydään läpi Bhil -kansan marginaalista asemaa intialaisessa yhteiskunnassa ja Intian valtiollisia pyrkimyksiä ja lähestymistapaa heimokansojen kehitystyössä. Tutkimusmetodeina on käytetty osallistuvaa havainnointia, puolistrukturoituja haastatteluja ja ryhmäkeskusteluja. Empiirinen aineisto koostuu Rajasthanin maaseutualueilla asuvien 44 bhilnaisen haastattelusta. Lisäksi tutkimukseen on haastateltu kahta järjestön työntekijää. Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa perustuu Naila Kabeerin (2002) “voimaantumisen tasoihin” ja Sylvia Chantin (2008) sukupuoliteorioihin “sitoumusten ja/tai vastuun naisistumisesta”. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että voimaantuminen on illuusio, jonka avulla heimonaiset saadaan uskomaan rajoittamattomiin elämänvalintoihin. Todellisuudessa rajoittamattomat elämänvalinnat eivät ole heimonaisten saavutettavissa, koska he elävät intialaisen yhteiskunnan marginaalissa ja vähemmistönä. Tutkimus osoittaa kuinka kehitys, johon tutkimuksessa viitataan ‘anti-po(w)erty -koneena’, toimii käytännössä ja millaisia tahattomia seurauksia se saattaa aiheuttaa. fi
dc.description.abstract Empowerment has entered all levels of international development and empowerment ideologies are increasingly guiding local level development work. This multidisciplinary qualitative research was conducted in India in 2005 and partly in 2006. It assesses an empowerment training programme targeting Bhil tribal women, organized by an Indian non-governmental organization (NGO) under their Village Development Fund programme. The study discusses how the concept of empowerment is justified and understood in the NGO, and the impact empowerment training has had on the tribal women’s lives. The study also discusses tribal women’s marginal status in Indian society and approaches the government of India has taken for the ‘upliftment of tribal people’. The data collection methods include participant observation, semi-structured interviews and group discussions. The empirical data was collected by interviewing 44 Bhil tribal women living in the rural areas of Rajasthan. In addition, two NGO workers were interviewed. The theoretical approach of the thesis is based on Naila Kabeer’s “levels of empowerment” (2002) and on Sylvia Chant’s (2008) gender theories on “feminization of obligation and/or responsibility”. The results indicate that empowerment is an illusion in which tribal women are made to believe in unlimited life choices. In reality, such choices rarely exist for these women, who belong to marginal and minority groups. The thesis demonstrates how the ‘antipo( w)erty machine’ functions in action and what kind of unintended consequences it might produce. en
dc.format.extent 168 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Adivasi
dc.subject.other empowerment
dc.subject.other development
dc.subject.other non-governmental organizations
dc.subject.other India
dc.title Empowering tribal women in India : the anti-po(w)erty machine?
dc.title.alternative Anti-po(w)erty machine
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210102645
dc.subject.ysa empowerment
dc.subject.ysa voimaantuminen
dc.subject.ysa kehitysyhteistyö
dc.subject.ysa kansalaisjärjestöt
dc.subject.ysa alkuperäiskansat
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa Intia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.contributor.oppiaine etnologia fi
dc.contributor.oppiaine Ethnology en
dc.subject.method Laadullinen tutkimus
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-10T08:12:00Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record