Taitava vieraan kielen oppija ja ylöspäin eriyttäminen alakoulun englannin opetuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Valta, Sofia
dc.date.accessioned 2012-10-10T07:28:27Z
dc.date.available 2012-10-10T07:28:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232137
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210102641 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39942
dc.description.abstract Valta, Sofia 2012. ”Taitava vieraan kielen oppija ja ylöspäin eriyttäminen alakoulun englannin opetuksessa”. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 91 sivua, 4 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten alakoulussa englantia opettavat opettajat määrittelevät taitavan englannin oppijan sekä miten englannin opettajat eriyttävät opetustaan ylöspäin alakoulun englannin tunneilla. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja aineistonkeruumuotona oli teemahaastattelu. Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi englannin opettajaa Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueelta ja tutkimusaineisto kerättiin helmikuun ja toukokuun välillä vuonna 2012. Haastattelumateriaali litteroitiin ja analysoitiin tämän jälkeen teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkimuksen mukaan taitava englannin oppija on suunnitelmallinen, ahkera, hahmottaa kielen monimuotoisuuden, tuntee oppimisstrategioita, säännöstelee motivaatiotaan, sietää epävarmuutta, uskoo omiin taitoihinsa, haluaa kommunikoida vieraalla kielellä sekä toimii vastuullisesti ja itsenäisesti. Taitava oppija on yleensä sosiaalisesti lahjakas, jolloin hänestä on hyötyä muille oppilaille, koska taitava oppija toimii hyvänä esimerkkinä toisille oppilaille. Taitava oppija toimii myös opettajan apuna ja monipuolistaa luokkavuorovaikutusta. Taitava oppija on yleensä ennen kouluenglannin alkamista oppinut paljon englantia ympäristöstään. Hän on löytänyt kiinnostavia tapoja käyttää englantia vapaa-ajallaan ja englanti on tullut osaksi hänen persoonaansa. Englannin opettaja voi tukea kaikkien oppilaiden taitaviksi oppijoiksi kehittymistä opettamalla oppimisstrategioita heti englannin opintojen alusta alkaen ja luomalla turvallisen ja kannustuvan oppimisympäristön. Opettajat kuvasivat ylöspäin eriyttämistä vähemmän suunnitelmalliseksi ja intuitiivisemmaksi alaspäin eriyttämiseen verrattuna. Osa opettajista sanoi ylöspäin eriyttämisen olevan alaspäin eriyttämistä helpompaa edellyttäen, että opettaja kehittää tarpeeksi paljon ja riittävän haastavaa tekemistä taitavalle oppilaalle. Oppikirjojen materiaalin kuvattiin olevan nykyään laadukasta ja helpottavan eriyttämistä. Spontaani ylöspäin eriyttäminen vaatii opettajalta herkkyyttä huomata, milloin oppilas tarvitsee lisää haastetta. Kieltenopettajat eivät olleet saaneet tukea ylöspäin eriyttämiseen opinnoissa. Opettajien tuen tarpeet ja ongelmat liittyivät oppimateriaalin painottumiseen kirjallisiin harjoituksiin, kiireeseen, isoihin opetusryhmiin, kotona opittuihin asenteisiin ja oppilaiden häiriökäyttäytymiseen. Kieltenopettajat saivat enemmän tukea ylöspäin eriyttämiseen kieltenopettajilta kuin erityisopettajilta. Tuki oli yleensä materiaalin vaihtamista ja vinkkien antamista, mutta henkilökemiat vaikuttavat yhteistyön määrään. Internetistä opettajat kokivat saavansa hyvin tietoa ja materiaalia, mutta opettajan täytyy tarkastaa ja muokata materiaali. Opettajien mukaan ei ole kuitenkaan yhtä hyvää ylöspäin eriyttämisen tapaa, joka sopii kaikille oppilaille.
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ylöspäin eriyttäminen
dc.subject.other yksilöllisyys
dc.subject.other lahjakkuus
dc.subject.other kielen oppiminen
dc.subject.other englannin kieli
dc.subject.other motivaatio
dc.subject.other taitava kielen oppija
dc.title Taitava vieraan kielen oppija ja ylöspäin eriyttäminen alakoulun englannin opetuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210102641
dc.subject.ysa eriyttäminen
dc.subject.ysa yksilöllisyys
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa lahjakkuus
dc.subject.ysa kielellinen lahjakkuus
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa motivaatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-10-10T07:28:27Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record