Flown kokeminen työelämän tiimeissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Antikainen, Elina
dc.date.accessioned 2012-10-08T16:29:13Z
dc.date.available 2012-10-08T16:29:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231979
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210082631 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39931
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten flow ilmenee tiimeissä, millaisena flow koetaan, mitkä seikat flown kokemiseen ovat yhteydessä tiimissä ja mitä flow-kokemuksista mahdollisesti seuraa tiimissä. Tutkimuksessa näitä osa-alueita selvitettiin tarkastelemalla työelämän tiimeissä työskennelleiden tai työskentelevien työntekijöiden kokemuksia tästä ilmiöstä. Kokemuksia pyrittiin kartoittamaan tulkitsemalla laadullisella teemakirjoittamisen menetelmällä kerättyjä kertomuksia. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin teemoittelua. Analysoitava aineisto koostui kolmestatoista kokemuksia kuvaavasta vastauksesta, joista poimittiin kaikki flow-kokemuksia kuvaavat maininnat. Nämä maininnat luokiteltiin yksilön tiimissä kokemaa flow-kokemusta ja tiimin yhteistä flow-kokemusta koskeviksi osa-alueiksi. Tutkimuksessa saatiin selville yksilön tiimissä työskennellessä kokemia ja tiimissä yhdessä koettuja flow-kokemuksia sekä lisäksi yleisesti onnistumiskokemuksia koskevia seikkoja työssä. Työn haastavuus ja epämiellyttävyys voivat synnyttää yksilön flow-kokemuksia ja luonnehtia yhteisen kokemuksen ilmenemishetkeä. Flow voi ilmetä tiimissä uppoutuneisuuden ja nautinnollisuuden tunteina. Tiimin vuorovaikutukseen liittyvät seikat voivat synnyttää yksilön flow-kokemuksen tiimissä ja ilmentää tiimin yhteistä kokemusta toimintaan liittyvien seikkojen lisäksi. Yhteinen kokemus voi ilmetä niputtumalla tai heijastumalla tiimissä. Flow-kokemuksella voi olla työssä jaksamiseen liittyviä sitä kohottavia tai uupumiseen liittyviä seurauksia sekä tiimin vuorovaikutukseen yhteydessä olevia seurauksia. Näin flow-kokemuksella voi olla merkitystä toiminnan tuottavuudelle. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että tiimin vuorovaikutuksella ja toiminnalla näyttää olevan merkitystä yksilön flow-kokemuksille tiimissä ja tiimin yhteisille kokemuksille. Tiimin vuorovaikutuksen ja flow-kokemusten yhteyttä olisi tarpeellista tutkia enemmän.
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Flow-tila
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other ryhmät
dc.subject.other tiimit
dc.subject.other työ
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.title Flown kokeminen työelämän tiimeissä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210082631
dc.subject.ysa flow-tila
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa ryhmät
dc.subject.ysa tiimit
dc.subject.ysa tiimityö
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2012-10-08T16:29:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record