Aktivoituminen henkilökohtaisena päätöksentekoprosessina aikuissosiaalityössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Suortti, Juho
dc.date.accessioned 2012-10-07T17:43:14Z
dc.date.available 2012-10-07T17:43:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231836
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210072626 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39924
dc.description.abstract Tutkielmassani käsittelen aktivoitumista voimaantumisprosessin osana, johon henkilö kiinnittyy henkilökohtaisen päätöksentekoprosessin myötä. Päätöksentekoprosessin viitekehyksenä tarkastelen suomalaista aktiivista sosiaalipolitiikkaa 1990-luvun alusta lähtien. Tavoitteenani on tuoda uutta sisältöä nykyiseen aikuissosiaalityön aktivointikeskusteluun tarkastelemalla aktivoitumista ei pelkästään sosiaalipoliittisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta, vaan ensisijaisesti yksilön subjektiivisena päätöksentekoprosessina. Ensisijainen tavoitteeni on tutkia miten aktivoituminen rakentuu aikuissosiaalityön kontekstissa. Tutkielman tarkoituksena on tuottaa kriittistä tietoa ja uusia näkökulmia sosiaalityön asiakastyötä tekeville sekä sosiaalityölle tieteenalana. Tässä mielessä tutkielmani on aikalaisanalyyttinen kuvaus nykyisistä käsityksistä liittyen aktivointiin ja sen vaikutuksista yksilön mahdollisuuksiin hallita omaa elämäänsä. Aineistonani käytän aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan, empowermentiin, päätösteoriaan sekä ihmisen itsemääräämisoikeuteen liittyvää kirjallisuutta ja tieteellistä tutkimusta. Tutkimusmetodini ovat filosofinen päättely ja argumentaatio. Tutkielmani mukaan lisääntynyt yhteistyö sosiaali- ja työvoimahallinnon välillä on luonut ristiriidan erilaisten toimintakulttuurien ja asiakastyön päämäärien välille. Aktivoituminen sosiaalityön traditiossa ymmärretään henkilön itsenäisen elämänhallinnan parantamisena, kun taas työvoimahallinnon tavoitteena on työllistää asiakkaat avoimille työmarkkinoille käyttäen laaja-alaisia toimenpiteitä ja siten tukea talouskasvua. Näiden kahden aktivointitradition ristiriidassa sosiaalityö on jäänyt alisteiseksi. Sosiaalityön on siten täytynyt omaksua tavoitteenasetteluja, jotka eivät ole sen omalle aktivointitraditiolle ominaisia. Aktiivisen sosiaalipolitiikan harjoittamiseen liittyy ongelmia, jotka liittyvät käyttäytymisen ohjaamisen problematiikkaan, erityisesti itsemääräämisoikeuteen ja vapauteen hallita omaa elämää. Aktiivisen sosiaalipolitiikan käytännön sovellutukset perustuvat taloudelliseen ohjailuun, missä eri vaihtoehtojen välillä joko saavutetaan lisää, säilytetään ennallaan tai sanktioidaan etuuksia. Näin eri vaihtoehtojen välillä on aktiivista ohjaamista tiettyjen vaihtoehtojen suosimiseksi, jolloin ulkoinen tavoitteiden asettaminen uhkaa heikentää aktivoinnin kohteena olevan henkilön sisäistä motivaatiota ja aktivoituminen voi siten jäädä toteutumatta.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other aikuissosiaalityö
dc.subject.other aktiivinen sosiaalipolitiikka
dc.subject.other aktivointi
dc.subject.other empowerment
dc.subject.other itsemäärääminen
dc.subject.other päätösteoria
dc.subject.other voimaantuminen
dc.title Aktivoituminen henkilökohtaisena päätöksentekoprosessina aikuissosiaalityössä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210072626
dc.subject.ysa aikuissosiaalityö
dc.subject.ysa sosiaalipolitiikka
dc.subject.ysa aktivointi
dc.subject.ysa empowerment
dc.subject.ysa itsemäärääminen
dc.subject.ysa päätösteoria
dc.subject.ysa voimaantuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-10-07T17:43:14Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record