Palautteenannon tavat ja vuorovaikutus psykologisen tutkimuksen palautekeskustelussa : keskustelunanalyyttinen tutkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lejon, Maarit
dc.contributor.author Vieno, Siru
dc.date.accessioned 2012-10-07T06:37:39Z
dc.date.available 2012-10-07T06:37:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233787
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39920
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210072622 en
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin psykologisten tutkimusten palautekeskustelujen vuorovaikutuksen rakentumista psykologin ja potilaan välillä. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, miten psykologin tapa antaa tutkimuspalautetta vaikuttaa palautekeskustelun vuorovaikutukseen. Kiinnostuksen kohteena oli myös potilaan rooli palautekeskustelun vuorovaikutuksen rakentajana. Tutkimusaineisto koostui kahdesta videoidusta psykologisen tutkimuksen palautekeskustelusta. Molemmissa tutkimuksissa oli kartoitettu nuoren aikuisen työkykyä. Palautekeskustelut litteroitiin ja vuorovaikutuksen analysoinnissa käytettiin keskustelunanalyysia. Aineisto on osa laajempaa Psykologisten tutkimusten palautekeskustelujen vuorovaikutus -tutkimusprojektia. Tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa perustietoa siitä, mitä psykologisten tutkimusten palautekeskusteluissa tapahtuu. Psykologit käyttivät vuorovaikutukseltaan kolmea erilaista tapaa antaa potilaille tutkimuspalautetta. Näitä palautteenannon tapoja olivat yksipuolinen palautteenanto, potilaan kutsuminen mukaan palautteen rakentamiseen ja palautteen liittäminen potilaan aiemmin kertomaan. Psykologien palautteenannon tapaan vaikuttivat palautteen sisältö, oliko kyse potilaan kognitiivista suoriutumista vai persoonallisuuden piirteitä koskevasta tutkimustuloksesta ja oliko palaute potilaan näkökulmasta myönteistä vai kielteistä. Psykologit käyttivät yksipuolista palautteenantoa erityisesti kognitiivista suoriutumista koskevia hyviä uutisia kertoessaan ja vetäessään yhteen aiemmin kerrottuja tutkimustuloksia. Persoonallisuuden piirteitä koskevia tutkimustuloksia kertoessaan psykologit useimmiten kutsuivat potilasta mukaan palautteen rakentamiseen. Psykologit liittivät tutkimuspalautetta potilaan aiemmin kertomaan lähinnä kertoessaan kognitiivista suoriutumista koskevia huonoja uutisia. Potilailla oli psykologeja vähemmän valtaa palautekeskustelun vuorovaikutukseen. Potilaat tekivät kuitenkin keskustelualoitteita ja vastasivat psykologien valitsemiin palautteenannon tapoihin toisinaan odotuksenvastaisesti. Tutkimuksen tulokset antavat kuvauksen siitä, miten psykologit voivat kertoa psykologisen tutkimuksen tuloksia sekä millaista vuorovaikutusta psykologin ja potilaan välillä on tutkimustuloksia käsiteltäessä. Tutkimuksemme tuloksia on mahdollista hyödyntää psykologien koulutuksessa ja ammattikäytäntöjen kehittämisessä. Jotta psykologisten tutkimusten palautekeskusteluista saadaan kattava kuva, tarvitaan aihetta erilaisista näkökulmista käsitteleviä tutkimuksia lisää.
dc.format.extent 34 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other psykologinen tutkimus
dc.title Palautteenannon tavat ja vuorovaikutus psykologisen tutkimuksen palautekeskustelussa : keskustelunanalyyttinen tutkimus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210072622
dc.subject.ysa palaute
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.subject.method Keskustelunanalyysi
dc.date.updated 2012-10-07T06:37:39Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record