Haja-asutusalueen jätevesikysymys Keski-Suomessa : arvot, asenteet ja vapaamatkustajuus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Merjeslampi, Jani
dc.date.accessioned 2012-10-05T07:54:33Z
dc.date.available 2012-10-05T07:54:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231756
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39903
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan haja-asutusalueen jätevesikysymystä Keski-Suomessa. Kiinnostuksen kohteena on ihmisten suhtautuminen vuoden 2004 alusta voimaan tulleeseen jätevesiasetukseen. Kirjallisuuskatsaus muodostaa teoreettisen viitekehyksen. Siinä tarkastellaan vesistöjen tilaa, jätevesiasetuksen sisältöä sekä arvojen ja asenteiden merkitystä yhteiskunnallisena kysymyksenä. Erityisessä tarkastelussa on asenteiden ja toiminnan välinen ristiriita, josta usein käytetään termiä vapaamatkustajuus. Empiirisessä osiossa tutkitaan Keski-Suomen haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesimenetelmiä sekä ihmisten suhtautumista jätevesiasetukseen. Tutkielman tarkoituksena on saada tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta syntyneen asetuksen vastaanottamisesta sekä ymmärtää asetukseen liittyvää problematiikkaa. Tutkimusote on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin vuoden 2004 aikana kahdella lomakehaastattelulla. Kyselyjen kohteena olivat Keski-Suomen 122 vesiosuuskuntaa sekä 641 Korpilahden alueella sijaitsevaa kiinteistöä, jotka valittiin satunnaisotoksella viemäriverkostoon kuulumattomista kiinteistöistä. Lomakehaastatteluiden vastaukset on muutettu tilastolliseksi materiaaliksi SPSS-ohjelman avulla. Tilastollisen tarkastelun lisäksi tutkimuksessa on analysoitu yksittäisiä, vapaisiin kenttiin kirjoitettuja kommentteja. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat melko vanhoja. Halukkuus liittää kiinteistö viemäriverkostoon oli vähäistä ja sitä perusteltiin useimmiten pitkillä välimatkoilla ja kustannuksilla. Ympäristömyönteisen asennoitumisen ja ympäristövastuullisen toiminnan välillä havaittiin ristiriitoja. Jätevesiasetus herätti negatiivisia tuntemuksia, koska sen ei katsottu huomioivan riittävästi paikallisia olosuhteita. Ennen asetuksen voimaantuloa ei käyty riittävästi arvokeskustelua. Siksi ei huomattu, että lähiympäristön yhteisölliset arvot olivat ristiriidassa poliittisen päätöksenteon seurauksena syntyneen asetuksen kanssa. Normatiivista säätelyä tarvitaan, jotta yksilöt saadaan sitoutettua toimintaan, mutta jätevesiasetus ei tarjonnut yksilöille riittävästi sanktioita ja kannustimia. Myöhemmin jätevesiasetus on herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja kritiikkiä. fi
dc.format.extent 65 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other jätevesiasetus
dc.subject.other vapaamatkustajuus
dc.title Haja-asutusalueen jätevesikysymys Keski-Suomessa : arvot, asenteet ja vapaamatkustajuus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210052608
dc.subject.ysa ympäristönsuojelu
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa asenteet
dc.subject.ysa vesistöt
dc.subject.ysa vesiensuojelu
dc.subject.ysa haja-asutusalueet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-10-05T07:54:33Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record