Taistelu turvallisuuden tulkinnasta : turvallisuuspolitiikan diskursiivisuus ja turvallistaminen Suomen eduskunnassa 1995 ja 2004

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Huotari, Anu
dc.date.accessioned 2012-10-05T07:46:40Z
dc.date.available 2012-10-05T07:46:40Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231757
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39902
dc.description.abstract Tutkielma tarkastelee Suomen turvallisuuspoliittisen keskustelun turvallisuusdiskursseja ja erilaisten tulkintarepertuaarien käyttöä turvallisuuskysymysten tulkinnassa. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millä tavalla turvallisuuspolitiikan alueellistuminen ja globalisoituminen ilmenee turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ja erityisesti tarkastella kylmän sodan aikana muodostuneen valtion sotilaallisen turvallisuuden korostamisen suhdetta näihin kehityskulkuihin. Tutkielmassa turvallisuuspoliittista keskustelua lähestytään turvallisuuden luonteesta poliittisena käsitteenä ja keskustelu jäsennetään erilaisten valtiojärjestelmän kansainvälisten suhteiden teorioiden kautta valtioiden välisestä anarkiasta niiden muodostamaan yhteisöön ja Euroopan unioniin alueellisena turvallisuusyhteisönä. Teoreettinen lähestymistapa nojaa erityisesti Barry Buzanin pluralistiseen lähestymistapaan tarkastella turvallisuutta valtioiden anarkian ja yhteisön lisäksi turvallisuuden viittauskohteen näkökulmasta erottamalla valtion ja ihmisen turvallisuus toisistaan. Tutkimuksen aineiston muodostaa Suomen eduskunnassa käydyt täysistuntokeskustelut valtioneuvoston turvallisuus – ja puolustuspoliittisen selonteon pohjalta vuosina 1995 ja 2004. Turvallisuuspoliittisesta keskustelussa jäsennetään vanha, valtion sotilaallista turvallisuutta valtiojärjestelmän anarkian kontekstissa korostava ja uusi, valtioiden välisen yhteisöä, turvallisuuden laajaa käsittämistapaa sekä ihmisten asemaa turvallisuuden viittauskohteena korostava turvallisuusdiskurssi. Molempina vuosina turvallisuuspoliittisessa keskustelussa korostetaan uuden turvallisuusdiskurssin mukaisen tulkinnan välttämättömyyttä turvallisuuskysymysten tarkastelun lähtökohtana, joka kuitenkin joutuu haastetuksi valtion sotilaallista turvallisuutta korostavan turvallisuustulkinnan toimesta. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että turvallisuuspoliittinen keskustelu jäsentyy ennen kaikkea valtion ja ihmisen asemaan turvallisuuden viittauskohteena. Ne toimivat kahden erilaisen turvallisuuden tulkinrepertuaarien aktivoivina tunnisteina, joiden kautta turvallisuuskysymyksiä tulkitaan. Poliitikot käyttävät turvallistamista keinona saada yleisö tulkitsemaan turvallisuuskysymys joko valtion sotilaallisesta tai ihmisten turvallisuudesta käsin hyödyntämällä turvallisuusdiskurssien valmiita merkityksellistämisen tapoja. Turvallisuuden poliittisen luonteen tunnustamisen myötä valtioiden on mahdollista politisoida turvallisuuspolitiikkansa ja näin valtion sotilaallisen turvallisuuden korostamisen sijaan valtioyhteisö pystyisi edistämään laaja-alaisesti turvallisuutta ihmisten turvallisuudesta käsin. fi
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Eduskunta
dc.subject.other Euroopan unioni
dc.title Taistelu turvallisuuden tulkinnasta : turvallisuuspolitiikan diskursiivisuus ja turvallistaminen Suomen eduskunnassa 1995 ja 2004
dc.title.alternative Turvallisuuspolitiikan diskursiivisuus ja turvallistaminen Suomen eduskunnassa 1995 ja 2004
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210052607
dc.subject.ysa turvallisuuspolitiikka
dc.subject.ysa turvallisuus
dc.subject.ysa kansainvälisyys
dc.subject.ysa Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-10-05T07:46:40Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record