Esteitä opintojen tiellä : opintojen seisahtumisen syyt ja taustat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuparinen, Kaisa
dc.date.accessioned 2012-10-05T07:31:46Z
dc.date.available 2012-10-05T07:31:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231742
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39901
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, mitkä tekijät vaikeuttavat ja hidastavat opintojen sujuvaa etenemistä Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on selvittää syitä, jotka johtavat siihen, ettei osalle läsnä olevaksi ilmoittautuneista opiskelijoista kerry lukuvuoden aikana lainkaan opintoja, mutta se valottaa yleisemminkin opintojen kulkuun vaikuttavia tekijöitä. Selvitystä varten kerättiin kaksi kyselyaineistoa. Ensimmäisen perusjoukon muodostivat lukuvuodelle 2007–2008 läsnä oleviksi opiskelijoiksi Jyväskylän yliopistoon ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat, jotka eivät kyseisenä lukuvuotena suorittaneet lainkaan tiedekuntien tutkintovaatimuksissa kandidaatti- tai maisteriopintoihin sijoittuvia opintoviikkoja/- pisteitä (n=1969). Tästä ryhmästä käytetään nimitystä nollasuorittajat. Toinen tutkimusryhmä eli ns. verrokkiryhmä on otos lukuvuonna 2007–2008 opintoja suorittaneista opiskelijoista ja se on määrällisesti sama kuin opintoja suorittamattomien ryhmä. Tutkimuksen aineistot kerättiin strukturoidun kyselylomakkeen avulla nettikyselynä Korppi-järjestelmässä ja analysoitiin SPSS- ohjelmalla. Tutkimuksessa selvitettiin niin opiskelijan taustoihin, elämän- ja opiskelutilanteeseen kuin yliopiston toimintaan ja yhteiskunnallisiin tekijöihin liittyvien tekijöiden vaikutuksia opintojen kulkuun. Vertailun avulla selvitettiin, kuinka opinnoissaan seisahtuneiden ja niitä suorittaneiden vastaajien ryhmät eroavat toisistaan ja mikä on tyypillistä opinnoissa seisahtuneiden ryhmälle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opintoja suorittaneet vastaajat ovat sosiaalisesti integroituneempia yliopistoon ja sitoutuneempia opintoihinsa kuin opinnoissaan seisahtuneet. Tämä näkyy paitsi parempina suhteina opiskelijatovereihin, myös suurempana valintatyytyväisyytenä opiskeltavaa koulutusalaa kohtaan sekä vähäisimpinä keskeyttämisharkintoina. Opinnoissa seisahtuneet vastaajat ovat myös keskimäärin iäkkäämpiä kuin opintoja suorittavat sekä asuvat usein toisella paikkakunnalla kuin missä opiskelupaikka sijaitsee. Suurimmalla osalla vastanneista opintojen seisahtumista ei kuitenkaan voida pitää suunniteltuna. Opintojen ohjauksen ja neuvonnan hakemisessa opinnoissa seisahtuneet ovat varsin passiivinen ryhmä. Suurin osa vastanneista ei ollut hakenut opastusta tai neuvontaa opinto-ongelmiinsa tutkimusajankohtana eli lukuvuoden 07–08 aikana. fi
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Jyväskylän yliopisto
dc.subject.other opintojen pitkittyminen
dc.subject.other nollasuorittaminen
dc.title Esteitä opintojen tiellä : opintojen seisahtumisen syyt ja taustat
dc.title.alternative Opintojen seisahtumisen syyt ja taustat
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210052606
dc.subject.ysa opiskelu
dc.subject.ysa opinnot
dc.subject.ysa esteet
dc.subject.ysa opintojen keskeyttäminen
dc.subject.ysa sosiaalinen integraatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-10-05T07:31:46Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record